Natjecanje mladih tehničara – pripreme u tijeku

Pripreme za 64. Natjecanje mladih tehničara su u punom jeku.
Kitovi za vježbu (Senzor dodira) šalju se diljem Republike Hrvatske.

Marija Sorić, PA6PAX