Skip to main content

Sukladno usvojenom Planu rada HRS-a i Financijskom planu HRS-a za 2017. godinu Izvršni odbor HRS-a raspisuje Natječaj za organizaciju tečajeva za djecu i mlade te slijepe osobe u 2017. godini.
Na natječaj se mogu prijaviti sve radioamaterske udruge – članovi Hrvatskoga radioamaterskog saveza – koje su tijekom 2017. godine organizirale, ili će do kraja 2017. godine organizirati, operatorski, konstrukcijski ili ARG tečaj za djecu i mlade te slijepe. Svaka radioamaterska udruga može prijaviti maksimalno 2 (dva) tečaja održana u toj kalendarskoj godini.
Za prijavu na natječaj potrebno je priložiti: Izvod iz registra udruga (ili potvrdu da je podnesen zahtjev za registraciju) i ispunjeni obrazac PRIJAVE. Svaka udruga prijavljena na natječaj obvezna je najkasnije 15 (petnaest) dana po završetku tečaja dostaviti propisano IZVJEŠĆE.