Skip to main content

Izvršni odbor Hrvatskoga radioamaterskog saveza raspisuje NATJEČAJ za predsjednika povjerenstva za brzinsku telegrafiju (HST) i za predsjednika ARG povjerenstva HRS-a.

Zainteresirani radioamateri, članovi HRS-a, svoje prijave na natječaj trebaju dostaviti stručnoj službi HRS-a najkasnije do 1. prosinca 2017. godine isključivo elektroničkom poštom na adresu 9a0hrs@hamradio.hr.