Naši najmlađi članovi

Tristan, 9A3AYU ima samo 13 godina. Tristan je član radio kluba ”Talan co” 9A1CZZ/9A5Z.
Nedavno je položio P razred, a prije nekoliko dana počeo je raditi svoje prve veze, sve uz
nadzor djeda Vlade 9A2DM. Brzo se pokazalo, bar kad su digitalne komunikacije u pitanju,
da je učenik bolji od učitelja.

Tekst i slike: Vladimir Talan 9A2DM