Skip to main content

MLADA YCP EKIPA 9A1A EUROPSKI JE POBJEDNIK U NATJECANJU CQ MIR 2016

Jedna od glavnih ideja IARU-ovog projekta „Youth Contesting Programme“ je nastupanje, sa reprezentativnih contest lokacija u Regionu 1 IARU, mladih međunarodnih ekipa u svjetskim natjecanjima na kratkom valu. U protekloj 2016. godini sa lokacije 9A1A na Kozjači mlada ekipa 9A1A pojačana sa dva darovita mlada madžarska operatora sudjelovala je u natjecanju CQ MIR 2016 u kojemu je osvojila 1. mjesto u Europi i 4. mjesto u svijetu u vrlo žestokoj konkurenciji, u kategoriji „Više operatora, jedan predajnik“.  Više o svemu ovome pročitajte u kratkom osvrtu jednog od menotora mladog 9A1A YCP tima, Nikole, 9A5W.