Skip to main content

Međunarodno natjecanje u brzoj telegrafiji

By 31.05.2023.HST, Rad s mladima, Vijesti

Međunarodno natjecanje u brzoj telegrafiji ove godine održava se u Bugarskoj od 31.05. do 04.06.2023.

Na natjecanje je otišla naša mlada ekipa u sastavu Domagoj Žanić, 9A7RA (24 god.), Štefan Andrić 9A3BQR (16 god.) i Filip Paušić 9A3BCW (16 god.).

Dečkima želimo da steknu nova iskustva koja će moći prenijeti mlađim kolegama.