Marija Sorić 9A6PAX nova tajnica HRS-a

U lipnju ove godine dosadašnja tajnica HRS-a Marina Sirovica 9A3AYM odlazi u mirovinu.
Za novu tajnicu HRS-a izabrana je Marija Sorić 9A6PAX s kojom je, 22.04.2023. potpisan ugovor o radu.