Skip to main content

Contact Information
Contact 9A5N
091 6768837
75,00 €
More Information

9A5N QRQ keyer je druga generacija keyera koje je autor razvio na bazi mikrokontrolera. Keyer koristi 16-bitni mikrokontroler radne frekvencije 32MHz s velikim memorijskim prostorom za privremenu i trajnu pohranu predefiniranih telegrafskih poruka.
Keyer je prvenstveno razvijen za ućenje i vježbanje telegrafije (side tone visoke kvalitete i ugrađeno NF pojačalo) međutim, mogućnost bežičnog povezivanja s PC računalom, tabletom, smatphonom itd. preko Bluetooth virtualnog RS-232 serijskog porta (interni Bluetooth serial port modul) omogućuje kontrolu kucanja u realnom vremenu kao i povezivanje keyera s programima za logiranje i konteste koji imaju podršku za Winkeyer.
Sve detalje potražite u User manualu na https://www.9a5n.eu/keyer.html

Ovaj oglas je pregledan 247 puta.