Contact Information
Contact 9A2JK
098 722-632
7.500,00 kn
More Information

3 el. SteppIR, 8 bandova, 40 do 6 m s dodatkom za 6 m.
Antena je PUNE DULJINE ELEMENTA za svaku frekvenciju
7 do 52 MHz što se postiže promjenom duljine svakog elementa.
Daljinski upravljani motori uvlače/izvlače elemente kroz fiberglas cijevi.
Promjena short pass/long pass u par sekundi, idealno u
natjecanjima (zamjena direktora i reflektora).
Elementi antene se mogu potpuno uvući što u
slučaju grmljavine značajno umanjuje mogućnost
od eventualne štete na uređajima u slučaju udara
groma u blizini, u okolini od nekoliko stotina metara.

Cijena uključuje upravljačku kutiju i napajanje 33V.

Akcijska cijena u SAD 3600 USD plus PDV.
Evropska verzija Ultrabeam 8 Band UB640-VL1.3 = 3300 EUR

Ovaj oglas je pregledan 515 puta.