Kupa Jadrana 2017 – neslužbeni rezultati

Objavljeni su neslužbeni rezultati Kupa Jadrana i mogu se pogledati na HF robotu.   Sve pripadnosti radio klubovima su usklađene s bazom podataka u Stručnoj službi HRS-a. Primjedbe i eventualne žalbe na neslužbene rezultate mogu se poslati na e-mail: kup.jadrana@hamradio.hr u roku od 7 dana.

73 de Zlatko, 9A2EU