Kup Jadrana 2020 – službeni rezultati

Nakon isteka roka za žalbe i pregleda istih KV povjerenstvo proglasilo je rezultate Kupa Jadrana 2020 službenim i mogu se pronaći na 9A KV robotu. Na robotu se mogu skinuti i elektroničke diplome s naznakom plasmana

Povjerenstvo je primilo 3 žalbe. Žalbe od 9A2U i 9A3DF su pozitivno riješene, a žalba 9A5R odbačena je zbog nepotpunog zvučnog zapisa..

73 de Zlatko, 9A2EU