KUP JADRANA 2016 – neslužbeni rezultati

Na HF robotu se nalaze neslužbeni rezultati Kupa Jadrana 2016. Povjerenstvo je pregledalo rezultate nakon obrade na robotu i prema evidenciji članstva po klubovima HRS-a ispravilo prijave za plasman klubova.
Žalbe na neslužbene rezultate natjecatelji mogu u roku od 7 dana ( do 23,59 sati 15. studenog 2016.) poslati elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte kup.jadrana@hamradio.hr.

73

Željko, 9A2R