Skip to main content

Danas, 11. listopada, je plenarnom sjednicom Don G3BJ predsjednik IARU R1 otovorio  konferenciju IARU prve regije koja će se virtualno održati od 11. do 16. listopada 2020. godine.

Konferencija se trebala održati u Srbiji, Novom Sadu, ali zbog situacije s pandemijom Corona virusa i ograničenjima koja su nužna radi  sprečavanja širenja epidemije i zaštite sudionika, Izvršni komitet IARU R1 je donio odluku da se  u isto vrijeme održi  konfernecija, ali virtualno, korištenjem  računalne platforme za virtualne  sastanke. Platforma koja se upotrebljava  može virtualno okupiti na jednom  mjestu do 250 sudionika. Glasovanje će  biti uz pomoć druge  računalne aplikacije  koja će omogućiti sigurnost podataka i  vjerodostojnost  glasova  i rezultata glasovanja zastupnika.

Konferencija će se održavati kroz plenarne sjednice u koju se mogu uključiti svi prijavljeni sudionici i kroz rad u komitetima i radnim grupama.

Više o dnevnom redu i sadržajima konferencije se može naći na stranicama  IARU prve regije.

Predstavnici HRS su Predsjednik Željko, 9A2R, Voditelji radnih tijela prema temama koje se na pojedinim  komitetima  razmatraju, a na kraju će se donijeti i odgovarajuće Odluke: Željko 9A2EY, Zlatko 9A2EU, Željko 9A5R, Nikola 9A5W i Marija 9A6PAX.

Prijedloge i primjedbe  u vezi  tema koje se nalaze na dnevnom redu  možete poslati na stručnu službu HRS-a radioamateri@hamradio.hr, koja će se iste proslijediti   predstavnicima Hrvatskog radioamaterskog saveza.

73, Željko, 9A2R