Skip to main content

Poštovani zastupnici u Skupštini Hrvatskoga radioamaterskog saveza,

u skladu s obvezom usvajanja programa rada i financijskog plana neprofitnih organizacija do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu (čl. 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, NN, 121/14.), a na temelju članka 31., 32., 33. i 35. Statuta  Hrvatskoga radioamaterskog saveza, članka 20. Poslovnika Skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza te na osnovu odluke Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza, predsjednik HRS-a, Željko Pilat 9A2R, otvara javnu raspravu koja prethodi glasanju zastupnika na elektroničkoj Skupštini Hrvatskoga radioamaterskog saveza.

Sukladno tome mole se svi zastupnici da pogledaju svoju elektroničku poštu.

Ukoliko niste primili dokumenta za javnu raspravu molimo Vas da se javite u Stručnu službu HRS-a.