Skip to main content

Sukladno članku 20. Poslovnika Skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza, stavak 6., elektroničkom zasjedanju Skupštine predsjeda predsjednik Saveza koji za zasjedanje predlaže sljedeći Dnevni red:

1. Imenovanje zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.
2. Usvajanje skraćenog zapisnika sa redovne Skupštine HRS-a održane 20. svibnja 2017.
3. Usvajanje prijedloga Plana rada Hrvatskoga radioamaterskog saveza za 2018. godinu
4. Usvajanje prijedloga Financijskog plana Hrvatskoga radioamaterskog saveza za 2018.godinu

Otvara se javna rasprava o predloženim dokumentima iz Dnevnog reda koje je svaki zastupnik dobio na svoju e-mail adresu.
Javna rasprava počinje 19.12. i završava 21.12.2017., do kada zastupnik može dostaviti svoje primjedbe ili prijedloge (putem ispunjenog obrasca) na adresu elektroničke pošte 9a0hrs@hamradio.hr