Javna rasprava o izmjenama i dopunama Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama

Hrvatski radioamaterski savez se uključio u pripremu prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika, a postupak donošenja je u nadležnosti Hrvatske agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Pozivamo radioamatere da pregledaju prijedlog Pravilnika i da se uključe u raspravu.
Svoje prijedloge, sve do 27. listopada 2017., možete poslati časniku za vezu s državnim tijelima Republike Hrvatske Nikoli Perčinu 9A5W ili stručnoj službi HRS-a na email 9a0hrs@hamradio.hr.

Prijedlog Pravilnika o kojem se vodi javna rasprava možete pogledati ovdje.