Skip to main content

Iz pera predsjednika HRS-a

By 20.04.2022.Iz saveza, Vijesti

Poštovani zastupnici, kolege radioamateri !

Nakon dvije pandemijske godine i potresa dočekali smo trenutak da možemo organizirati skupštinu uživo u obnovljenim prostorijama u Dalmatinskoj 12. Skupština koja će se održati 23.04. je izvještajna, na njoj ćemo podastrijeti izvješća o radu HRS-a u protekloj 2021. godini, kako o realizaciji programa tako i financijsko izvješće.

Isto tako će i Nadzorni odbor dati svoje viđenje rada IO u protekloj godini. Volio bih naglasiti, zbog nekih naših članova, da je NO organ Skupštine kojemu je zadatak da nadzire rad IO te da IO nema nadležnost nad radom Nadzornog odbora.

Protekla godina je bila djelomično opterećena pandemijskim problemima te smo se trudili da usprkos tome realiziramo programske aktivnosti u što većem obimu. Obnovljene su prostorije u Dalmatinskoj 12. Izgubili smo jednu prostoriju na drugom katu, a dobili dvije u prizemlju. U jednu je smješten QSL biro, a u drugoj arhiva. Veći dio sredstava koji je HRS dobio za rad sa mladima raspodijeljen je klubovima koji to i rade a tako ćemo nastaviti i dalje.

Sredstva koja su dobivena za organizaciju YOTA kampa u Karlovcu prenose se već treću godinu na računu HRS-a te je dio njih (300 000 HRK) dvaput kratkoročno posuđen HZTK za premošćivanje financijskih obveza. Izgleda da je napokon došlo vrijeme da se YOTA kamp realizira, držimo palce organizacijskom odboru na čelu sa Emilom 9A9A da odrade to glatko i bez problema.

Potaknut je je rad HST (QRQ) grupe, uskoro će se održati HST kamp, lijepo je vidjeti da još ima sredina koje se trude svoje znanje prenijeti na mlađe naraštaje.

Zamolio bih vas ovom prilikom da proučite dobivene materijale, ispunite evidencijske listiće i ne zaboravite ih donijeti na Skupštinu.

73, Rolando 9A3MR