Skip to main content

Nakon raspisanog javnog natječaja za dodjelu nagrade Nikola Tesla za 2017. godinu u ured HRS-a pristigle su dvije kandidature. Jedna za dodjelu Godišnje nagrade Nikola Tesla te jedna za dodjelu Nagrade za životno djelo Nikola Tesla. Na temelju ovih prijedloga Izvršni odbor HRS-a donio je jednoglasno odluku:
– Nagrada za životno djelo Nikola Tesla za 2017. godinu dodjeljuje se Ivanu Pavišiću, 9A2BW (RK Vidova Gora).
– Godišnja nagrada Nikola Tesla za 2017. godinu dodjeljuje se Marku Perniću, 9A8MM (RK Pazin).

Nagrade će biti dodijeljene na godišnjoj skupštini Hrvatskog radioamaterskog saveza.