Skip to main content

IOTA contest 2023. @Pašman

Posljednji vikend u srpnju rezerviran je za IOTA contest. Ove godine HRS je predstavlja ekipa mladih operatora koji su se uputili na dxpediciju na otok Pašman. Članovi ekipe su bili Ivan 9A2ZI,  Filip 9A3BCW, Igor 9A3BOX, Josipa 9A3GVJ, Emil 9A7EU i Petar 9A7PP su mentorstvo Brace 9A7R. Ekipa je uspješno sastavila svu opremu kako bi mogli sudjelovati u Multi-op dxpedition kategoriji uz obavezne pauze za kupanje. Natjecanje je odrađeno prema očekivanjima uz male boljke koje su često neizbježne u takvim pothvatima. 

Kako se ekipa provela možete vidjeti u galeriji.

Nadamo se da će ovaj testni vikend omogućiti još više sličnih aktivnosti za mlade u organizaciji klubova i saveza kako bi mogli osigurati budućnosti hobija.