Skip to main content

Hrvatski radioamaterski savez u suradnji sa izvršnim organizatorom RK Nikola Tesla, Bjelovar, od 14. do 16. rujna 2018. godine organizira drugi ovogodišnji, odnosno ukupno 8. po redu ARG kamp za djecu i mlade na Kamenitovcu kraj Bjelovara.

Program je namijenjen mladima koji žele upoznati osnove amaterske radiogoniometrije ili već imaju iskustva pa žele proširiti svoja znanja.

Rok za prijave je 12. rujna 2018. do 24 sata.