Skip to main content

Na HF robotu objavljeni su neslužbeni rezultati Hrvatskog radioamaterskog kupa 2019.  Primjedbe i eventualne žalbe na neslužbene rezultate mogu se poslati na e-mail: hrkup@hamradio.hr u roku od 7 dana.

73 de Zlatko, 9A2EU