Skip to main content

Hrvatski radioamaterski savez razvija Sustav radio veza u kriznim situacijama Hrvatskoga radioamaterskog saveza (HRS SRVKS) isključivo kao pričuvni sustav u kriznim situacijama za područje civilne zaštite i kao potporu stožerima civilne zaštite općina, gradova i županija.

HRS je u cilju zajedničkog interesa, jačanja i izgradnje sustava civilne zaštite, mogućnosti zajedničkog korištenja pričuvnog sustava veza i uključenja radioamatera u sustav civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini, poslao Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje i svim Županijama RH pismo namjere kojim ih poziva na suradnju. Uz pismo namjere dostavljen je i prijedlog Sporazuma sa radioamaterskim udrugama za Sustav radio veza u kriznim situacijama Hrvatskog radioamaterskog saveza.

Navedeni materijali će putem elektroničke pošte biti dostavljeni svim radioamaterskim klubovima, članovima HRS-a.