Skip to main content

Objavljeni su neslužbeni rezultati Hrvatskog radioamaterskog kupa i isti se mogu se pogledati na HF robotu. Sve pripadnosti radio klubovima su usklađene s bazom podataka u Stručnoj službi HRS-a. Primjedbe i eventualne žalbe na neslužbene rezultate mogu se poslati na e-mail: hrkup@hamradio.hr u roku od 7 dana.

73 de Zlatko, 9A2EU