UPLOAD LOGS
HOME-HfCLCC
O hfCLCC-u
NAPUTAK
DXCC
Super kup
Admin prijava

  Klikom na "Browse..." možete pokazati na CABRILLO (log) datoteku, koja se nalazi na vašem tvrdom disku. Putanju do datoteke i ime možete direktno upisati u input prozorčić. To je isto, ali pomoću "Browse..." je lakše.
 
  Nakon toga, kliknite "Upload". Program će pročitati Vašu datoteku (log) te će Vam prikazati log zaglavlje, radi provjere i omogućiti zadnji ispravak, prije klika na "OK" (pri dnu stranice).

UPLOAD LOG for contest ZIMSKI KV KUP 2022

2022-01-08 13:00 (UTC)   -   2022-01-08 15:00 (UTC)

LOG File max. 400 Kb.
 

  Molim Vas, za ime CABRILLO (log) datoteke koristite samo znakove: slova engleske abecede, brojeve te "_" i ".",
Ostali znakovi mogu dovesti do greške prilikom upload-a vaše LOG datoteke.
 

  Ako je došlo do problema sa uploadom loga koji ne možete sami riješiti, pošaljete log na:
    If you have problems with uploading your log, which you can not solve, please send me log on:
  e-mail:   9a2mihamradio.hr  
© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2007.g.