HOME-HfCLCC
O hfCLCC-u
NAPUTAK
DXCC
Super kup
Admin prijava

Vi ste posjetitelj broj 187662 od 09.05.2014.g.   Online imamo posjetitelja: 6

UNAKRSNA PROVJERA (CROSS CHECK)
RADIOAMATERSKIH kv NATJECATELJSKIH DNEVNIKA


Opširnije o hfCLCC programu


Za slanje log-a kliknite na "upload" u stupcu "log".
  9A vhfCC robot

Natjecanja u bazi podataka
                                                  (utc)
Contest Date Contest name (click to view) start (utc) end (utc) deadline (utc) D Log Calls Qsos Check Stati
stics
Adm
ins
30.04.2022.  HRVATSKI RADIOAMATERSKI KUP 2022   14:00  30.04.2022. 16:00   Prijavljeni rezultati D   72  6276  1 
  A
08.01.2022.  ZIMSKI KV KUP 2022   13:00  08.01.2022. 15:00   Rezultati su službeni D   63  5793  4 
  A
18.12.2021.  Croatian CW Contest 2021   14:00  19.12.2021. 14:00   Rezultati su službeni     1033  223616  70 
  A
09.10.2021.  KUP JADRANA 2021   13:00  09.10.2021. 15:00   Rezultati su službeni D   63  6489  1 
  A
24.04.2021.  HRVATSKI RADIOAMATERSKI KUP 2021   14:00  24.04.2021. 16:00   Rezultati su službeni D   68  6544  2 
  A
09.01.2021.  ZIMSKI KV KUP 2021   13:00  09.01.2021. 15:00   Rezultati su službeni D   74  6649 
  A
19.12.2020.  Croatian CW Contest 2020   14:00  20.12.2020. 14:00   Rezultati su službeni     1163  310825  88 
  A
10.10.2020.  KUP JADRANA 2020   13:00  10.10.2020. 15:00   Rezultati su službeni D   66  6754  1 
  A
25.04.2020.  HRVATSKI RADIOAMATERSKI KUP 2020   14:00  25.04.2020. 16:00   Rezultati su službeni D   94  8551  2 
  A
11.01.2020.  ZIMSKI KV KUP 2020   13:00  11.01.2020. 15:00   Rezultati su službeni D   68  5832  1 
  A
21.12.2019.  Croatian CW Contest 2019   14:00  22.12.2019. 14:00   Rezultati su službeni     1003  194245  88 
  A
12.10.2019.  KUP JADRANA 2019   13:00  12.10.2019. 15:00   Rezultati su službeni D   80  7839  2 
  A
27.04.2019.  HRVATSKI RADIOAMATERSKI KUP 2019   14:00  27.04.2019. 16:00   Rezultati su službeni D   61  5490  2 
  A
12.01.2019.  ZIMSKI KV KUP 2019   13:00  12.01.2019. 15:00   Rezultati su službeni D   66  6066 
  A
15.12.2018.  Croatian CW Contest 2018   14:00  16.12.2018. 14:00   Rezultati su službeni     873  162723  62 
  A
13.10.2018.  KUP JADRANA 2018   13:00  13.10.2018. 15:00   Rezultati su službeni D   59  5760 
  A
28.04.2018.  HRVATSKI RADIOAMATERSKI KUP 2018   14:00  28.04.2018. 16:00   Rezultati su službeni D   65  5702 
  A
13.01.2018.  ZIMSKI KV KUP 2018   13:00  13.01.2018. 15:00   Rezultati su službeni D   77  6760 
   
16.12.2017.  Croatian CW Contest 2017   14:00  17.12.2017. 14:00   Rezultati su službeni     895  189931  56 
   
14.10.2017.  KUP JADRANA 2017   13:00  14.10.2017. 15:00   Rezultati su službeni D   63  6192 
  A
29.04.2017.  HRVATSKI RADIOAMATERSKI KUP 2017   14:00  29.04.2017. 16:00   Rezultati su službeni D   69  6045 
  A
14.01.2017.  Zimski KV kup 2017   13:00  14.01.2017. 15:00   Rezultati su službeni D   58  4588 
  A
17.12.2016.  Croatian CW Contest 2016   14:00  18.12.2016. 14:00   Rezultati su službeni     732  149606  42 
  A
08.10.2016.  KUP JADRANA 2016   13:00  08.10.2016. 15:00   Rezultati su službeni D   62  5244  2 
  A
30.04.2016.  HRVATSKI RADIOAMATERSKI KUP 2016   14:00  30.04.2016. 16:00   Rezultati su službeni D   74  6263  3 
  A
09.01.2016.  ZIMSKI KV KUP 2016   13:00  09.01.2016. 15:00   Rezultati su službeni D   74  5885  1 
  A
19.12.2015.  Croatian CW Contest 2015   14:00  20.12.2015. 14:00   Rezultati su službeni     796  173269  54 
  A
10.10.2015.  KUP JADRANA 2015   13:00  10.10.2015. 15:00   Rezultati su službeni D   55  4005  2 
   
25.04.2015.  HRVATSKI RADIOAMATERSKI KUP 2015   14:00  25.04.2015. 16:00   Rezultati su službeni D   49  3543  2 
   
10.01.2015.  ZIMSKI KV KUP 2015   13:00  10.01.2015. 15:00   Rezultati su službeni D   52  4258  1 
   
20.12.2014.  Croatian CW Contest 2014   14:00  21.12.2014. 14:00   Rezultati su službeni     947  234537  27 
  A
11.10.2014.  KUP JADRANA 2014   13:00  11.10.2014. 15:00   Rezultati su službeni D   66  6668 
  A
26.04.2014.  HRVATSKI RADIOAMATERSKI KUP 2014   14:00  26.04.2014. 16:00   Rezultati su službeni D   54  4704 
  A
11.01.2014.  Zimski KV KUP 2014   13:00  11.01.2014. 15:00   Rezultati su službeni D   70  5897 
  A


Za 9A natjecanja, ukoliko je došlo do neke greške prilikom upload-a vašeg log-a
ili imate prigovor na rezultate, molim javite to na e-mail:
  9a2mihamradio.hr  

For 9A competition, if there has been some error uploading your log or you have
concerns about the results, please report it to the e-mail:
  9a2mihamradio.hr  


9A KV menađer: Zlatko Matičić 9A2EU   e-mail:   9a2euhamradio.hr  

Eventualne probleme, primjedbe molim javiti na e-mail:   9a2mihamradio.hr  

© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2007.g.