HOME-HfCLCC
O hfCLCC-u
NAPUTAK
DXCC
Super kup
Admin prijava

Vi ste posjetitelj broj 166272 od 09.05.2014.g.   Online imamo posjetitelja: 17

Pozivni znakovi u log-u 24.04.2021.

  View table: Country:  
    Tko je
radio znak:
 dio  

Rezultati su službeni

    A1 - Jedan operator, CW i SSB, velika snaga >100 W

Nr. CALL Claimed
score
QSOs Upload datum HfCLCC
score
HfCLCC
QSOs
Points Mpl Points for
Super Kup
Datum cross check View D
 1.  9A5M 33157  195   2021-04-27 17:02 33299  194  469  71  100.00   2021-06-14 15:59:17    htm 
 2.  9A6A 27840  181   2021-04-25 21:36 27712  180  433  64  83.22   2021-06-14 15:59:14    htm 
 3.  9A4MF 22444  151   2021-04-28 19:47 22444  149  362  62  67.40   2021-06-14 15:59:08    htm 
 4.  9A2NA 8692  88   2021-05-02 11:37 8240  84  206  40  24.75   2021-06-14 15:58:48    htm 
 5.  9A6AZW 418  19   2021-05-02 13:06 374  17  34  11  1.12   2021-06-14 15:58:42    htm 

    A2 - Jedan operator, CW i SSB, mala snaga <100 W

Nr. CALL Claimed
score
QSOs Upload datum HfCLCC
score
HfCLCC
QSOs
Points Mpl Points for
Super Kup
Datum cross check View D
 1.  9A3DF 24320  155   2021-04-29 11:06 24192  153  378  64  100.00   2021-06-14 15:59:09    htm 
 2.  9A3MA 22204  148   2021-04-24 18:46 21240  144  354  60  87.80   2021-06-14 15:59:07    htm 
 3.  9A3ST 19942  141   2021-04-27 23:10 19411  140  329  59  80.24   2021-06-14 15:59:05    htm 
 4.  9A2V 18256  134   2021-04-29 11:13 18256  131  326  56  75.46   2021-06-14 15:59:03    htm 
 5.  9A2ZH 18924  138   2021-05-03 06:23 18012  132  316  57  74.45   2021-06-14 15:59:05    htm 
 6.  9A2GA 16796  137   2021-04-28 17:06 15500  132  310  50  64.07   2021-06-14 15:59:04    htm 
 7.  9A2HW 14787  119   2021-04-28 20:14 14787  118  279  53  61.12   2021-06-14 15:59:01    htm 
 8.  9A2UN 14526  107   2021-04-28 21:13 13462  104  254  53  55.65   2021-06-14 15:59:00    htm 
 9.  9A7AM 12200  100   2021-04-27 20:07 12100  99  242  50  50.02   2021-06-14 15:58:56    htm 
 10.  9A4GD 11858  99   2021-04-29 11:14 11184  96  233  48  46.23   2021-06-14 15:58:55    htm 
 11.  9A3QB 10076  96   2021-04-24 20:20 10076  96  229  44  41.65   2021-06-14 15:58:54    htm 
 12.  9A2MF 10878  88   2021-04-28 21:36 9706  84  211  46  40.12   2021-06-14 15:58:51    htm 
 13.  9A2LM 5328  60   2021-04-25 17:14 5256  59  146  36  21.73   2021-06-14 15:58:44    htm 
 14.  9A3KG 5364  66   2021-04-30 21:36 3360  51  96  35  13.89   2021-06-14 15:58:45    htm 
 15.  9A5ISS 3696  51   2021-04-25 17:12 3317  49  107  31  13.71   2021-06-14 15:58:43    htm 
 16.  9A4FB 4500  54   2021-04-24 18:20 3038  48  98  31  12.56   2021-06-14 15:58:44    htm 

    B - Jedan operator, samo CW

Nr. CALL Claimed
score
QSOs Upload datum HfCLCC
score
HfCLCC
QSOs
Points Mpl Points for
Super Kup
Datum cross check View D
 1.  9A4W 7347  79   2021-04-28 18:47 7347  79  237  31  80.00   2021-06-14 15:58:48    htm 
 2.  9A3XV 4758  62   2021-04-24 18:23 4524  60  174  26  49.26   2021-06-14 15:58:45    htm 
 3.  9A2VX 4131  52   2021-04-30 09:03 4131  51  153  27  44.98   2021-06-14 15:58:43    htm 
 4.  9A5BWW 1512  28   2021-04-25 14:10 1512  28  84  18  16.46   2021-06-14 15:58:42    htm 

    C - Jedan operator, samo SSB

Nr. CALL Claimed
score
QSOs Upload datum HfCLCC
score
HfCLCC
QSOs
Points Mpl Points for
Super Kup
Datum cross check View D
 1.  9A3CWW 7070  101   2021-04-28 21:33 7070  101  202  35  80.00   2021-06-14 15:58:58    htm 
 2.  9A2WB 6460  95   2021-05-02 19:56 6392  94  188  34  72.33   2021-06-14 15:58:54    htm 
 3.  9A1AD 14535  129   2021-04-25 14:34 6336  99  198  32  71.69   2021-06-14 15:59:03    htm 
 4.  9A7JCY 6144  99   2021-05-03 13:29 6144  97  192  32  69.52   2021-06-14 15:58:55    htm 
 5.  9A1FL 5760  92   2021-05-02 22:48 5888  92  184  32  66.63   2021-06-14 15:58:53    htm 
 6.  9A1CC 5808  88   2021-04-29 22:14 5742  87  174  33  64.97   2021-06-14 15:58:50    htm 
 7.  9A3GVD/P 3692  71   2021-04-27 10:35 3834  71  142  27  43.38   2021-06-14 15:58:48    htm 
 8.  9A2B 4060  70   2021-04-24 18:28 3770  67  130  29  42.66   2021-06-14 15:58:47    htm 
 9.  9A6ZB 3770  67   2021-04-29 18:45 3696  66  132  28  41.82   2021-06-14 15:58:46    htm 
 10.  9A5ALC 3536  68   2021-04-28 11:42 3484  67  134  26  39.42   2021-06-14 15:58:47    htm 
 11.  9A1EA 3564  66   2021-04-29 21:23 3328  65  128  26  37.66   2021-06-14 15:58:46    htm 
 12.  9A9I 3432  68   2021-04-26 14:46 3224  62  124  26  36.48   2021-06-14 15:58:47    htm 
 13.  9A7DI 3120  60   2021-04-24 23:13 2964  57  114  26  33.54   2021-06-14 15:58:45    htm 
 14.  9A6MM 2444  47   2021-04-29 20:52 2392  46  92  26  27.07   2021-06-14 15:58:43    htm 
 15.  9A1AX 2784  58   2021-05-01 21:09 2332  55  106  22  26.39   2021-06-14 15:58:44    htm 
 16.  9A3AAW 2208  46   2021-04-29 11:15 2070  45  90  23  23.42   2021-06-14 15:58:43    htm 
 17.  9A5CC 2254  49   2021-04-28 22:17 1764  46  84  21  19.96   2021-06-14 15:58:43    htm 
 17.  9A5CZK 1764  42   2021-04-30 08:25 1764  42  84  21  19.96   2021-06-14 15:58:42    htm 
 19.  9A2WA 1628  37   2021-04-26 19:45 1280  34  64  20  14.48   2021-06-14 15:58:42    htm 
 20.  9A3DDG 484  23   2021-04-26 11:13 396  20  36  11  4.48   2021-06-14 15:58:42    htm 

    D - Jedan operator, QRP (<5W)

Nr. CALL Claimed
score
QSOs Upload datum HfCLCC
score
HfCLCC
QSOs
Points Mpl Points for
Super Kup
Datum cross check View D
 1.  9A6TT 9064  88   2021-04-27 19:25 7938  85  189  42  100.00   2021-06-14 15:58:49    htm 
 2.  9A2QP 4978  52   2021-04-29 11:16 4212  48  117  36  53.06   2021-06-14 15:58:43    htm 
 3.  9A4OP 1978  43   2021-04-24 19:29 1840  42  80  23  23.18   2021-06-14 15:58:42    htm 
 4.  9A3DZK 48   2021-04-26 11:16 48  16  0.60   2021-06-14 15:58:42    htm 

    E - Više operatora, CW i SSB

Nr. CALL Claimed
score
QSOs Upload datum HfCLCC
score
HfCLCC
QSOs
Points Mpl Points for
Super Kup
Datum cross check View D
 1.  9A7V 32499  197   2021-05-02 17:08 32568  195  472  69  100.00   2021-06-14 15:59:18    htm 
 2.  9A1KDE 30814  179   2021-04-26 20:38 30814  179  434  71  94.61   2021-06-14 15:59:12    htm 
 3.  9A2L 30096  192   2021-04-29 11:05 30360  192  460  66  93.22   2021-06-14 15:59:17    htm 
 4.  9A2U 29172  185   2021-04-29 08:59 28578  183  433  66  87.75   2021-06-14 15:59:15    htm 
 5.  9A1D 26070  164   2021-04-26 22:30 26070  164  395  66  80.05   2021-06-14 15:59:10    htm 
 6.  9A1CAL 27520  177   2021-04-27 20:39 25326  169  402  63  77.76   2021-06-14 15:59:11    htm 
 7.  9A0KG 22260  154   2021-04-26 11:08 21240  149  360  59  65.22   2021-06-14 15:59:09    htm 
 8.  9A0P 20822  146   2021-04-25 09:30 19038  140  334  57  58.46   2021-06-14 15:59:06    htm 
 9.  9A2W 15400  122   2021-04-25 10:37 15400  122  308  50  47.29   2021-06-14 15:59:02    htm 
 10.  9A7T 16589  124   2021-05-01 14:50 15184  121  292  52  46.62   2021-06-14 15:59:02    htm 
 11.  9A7B 15895  120   2021-04-28 21:47 15174  116  281  54  46.59   2021-06-14 15:59:01    htm 
 12.  9A1CRS 13364  110   2021-04-26 16:34 13260  109  255  52  40.71   2021-06-14 15:59:00    htm 
 13.  9A1CIG 12546  102   2021-04-26 11:12 11950  99  239  50  36.69   2021-06-14 15:58:59    htm 
 14.  9A1CKG 5760  91   2021-04-30 09:05 5696  89  178  32  17.49   2021-06-14 15:58:52    htm 
 15.  9A5G 4800  61   2021-04-28 09:40 4553  60  157  29  13.98   2021-06-14 15:58:45    htm 
 16.  9A1AAY 4940  53   2021-04-24 18:09 3026  46  89  34  9.29   2021-06-14 15:58:44    htm 
 17.  9A1CBM 2508  57   2021-04-28 11:17 2226  53  106  21  6.83   2021-06-14 15:58:44    htm 
  U stupcu View moguće je vidjeti log natjecatelja u HTML obliku (html).

Kategorija klubova

Mj. Klub Klupske postaje Zbroj
bodova
Množitelj Ukupno Points for
Super Kup
D
 1.   9A1WFF  9A4MF 9A3ST 9A2GA 9A2HW 9A2MF 9A2NA 9A6TT 9A7DI    100990   8   807920   100.00 
 2.   9A1EZA  9A2L 9A3DF 9A2V 9A4GD 9A2QP 9A3AAW    90274   6   541644   67.04 
 3.   9A1RKV  9A2ZH 9A2WB 9A7JCY 9A1FL 9A6ZB    40132   5   200660   24.84 
 4.   9A1CIG  9A3MA 9A0KG 9A1CIG 9A3DDG 9A3DZK    54874   3   164622   20.38 
 5.   9A1CRJ  9A5M 9A3QB 9A5ISS    46692   3   140076   17.34 
 6.   9A1CKG  9A1CC 9A1CKG 9A5G 9A2VX 9A1EA    23450   5   117250   14.51 
 7.   9A1CBM  9A2UN 9A3KG 9A1CBM 9A5CC 9A2WA 9A6AZW    22466   5   112330   13.90 
 8.   9A1HDE  9A7V 9A5BWW    34080   2   68160   8.44 
 9.   9A1CEP  9A1D 9A1AX    28402   2   56804   7.03 
 10.   9A1CRS  9A1CRS 9A5ALC 9A5CZK    18508   3   55524   6.87 
 11.   9A1AYZ  9A2W 9A7AM    27500   2   55000   6.81 
 12.   9A1HBC  9A7T 9A4OP    17024   2   34048   4.21 
 13.   9A1KDE  9A1KDE    30814   1   30814   3.81 
 14.   9A1CPB  9A4W 9A3CWW    14417   2   28834   3.57 
 15.   9A1CEU  9A2U    28578   1   28578   3.54 
 16.   9A1A  9A6A    27712   1   27712   3.43 
 17.   9A1CAL  9A1CAL    25326   1   25326   3.13 
 18.   9A1ACD  9A0P    19038   1   19038   2.36 
 19.   9A1KAJ  9A1AD 9A6MM    8728   2   17456   2.16 
 20.   9A1CFN  9A7B    15174   1   15174   1.88 
 21.   9A1RBB  9A3XV    4524   1   4524   0.56 
 22.   9A1CAH  9A3GVD/P    3834   1   3834   0.47 
 23.   9A1ADE  9A2B    3770   1   3770   0.47 
 24.   9A1CEQ  9A9I    3224   1   3224   0.40 
 25.   9A1GIJ  9A4FB    3038   1   3038   0.38 
 26.   9A1AAY  9A1AAY    3026   1   3026   0.37 

Rezultat kluba dobije se zbrajanjem SVIH rezultata klupskih postaja pomnoženih odgovarajućim množiteljem.

Pod klupskim postajama podrazumijevaju se radio klub ili sekcije kluba ili osobne postaje koje prijavljuju pripadnost klubu prema vlastitom nahođenju.

Kao množitelj uzima se broj klupskih postaja u natjecanju prema prethodnom kriteriju uz uvjet da su
u natjecanju ostvarile minimalno 20% veza u odnosu na prvoplasiranu postaju iz vlastite kategorije,
s tim da se u izračun postotka ne uzimaju veze s postajama iz istog kluba.


Najviše veza u pojedinom periodu održali su (HfCLCC):

I II III IV
   9A4W 41       9A2L 59       9A7V 43       9A7V 58   
   9A7V 39       9A5M 55       9A5M 43       9A5M 58   
   9A2L 39       9A2U 55       9A6A 40       9A2U 57   
   9A1KDE 38       9A7V 55       9A4W 38       9A2L 57   
   9A5M 38       9A1KDE 51       9A1KDE 38       9A6A 57   


Posebne nagrade:

Najbolje plasirane PORTABL postaje: (limit:5)

Nr. CALL Claimed
score
QSOs Upload datum HfCLCC
score
HfCLCC
QSOs
Points Mpl Power M/A D
 1.  9A3GVD/P 3692  71   2021-04-27 10:35 3834  71  142  27   LP  A

Najbolje plasirane postaje P razreda: (limit:5)

Nr. CALL Claimed
score
QSOs Upload datum HfCLCC
score
HfCLCC
QSOs
Points Mpl Power R.Op. Op.
30
D
 1.  9A3CWW 7070  101   2021-04-28 21:33 7070  101  202  35   LP  P  Y
 2.  9A3GVD/P 3692  71   2021-04-27 10:35 3834  71  142  27   LP  P  
 3.  9A3AAW 2208  46   2021-04-29 11:15 2070  45  90  23   LP  P  
 4.  9A3DDG 484  23   2021-04-26 11:13 396  20  36  11   LP  P  
 5.  9A3DZK 48   2021-04-26 11:16 48  16   QRP  P  Y

9A Najbolje plasirani operatori mlađi od 30 godina:

Nr. CALL Claimed
score
QSOs Upload datum HfCLCC
score
HfCLCC
QSOs
Points Mpl D
 1.  9A3CWW 7070  101   2021-04-28 21:33 7070  101  202  35 
 2.  9A5ISS 3696  51   2021-04-25 17:12 3317  49  107  31 
 3.  9A3DZK 48   2021-04-26 11:16 48  16 
 Timovi:
  9A1AAY 9A3GV,FILIP,DOMINIK,BORNA
  9A2W 9A9K 9A5VS
  9A0KG 9A3MR
  9A1CIG 9A5DI
  9A1CRS 9A2SJ
  9A1KDE 9A2VR
  9A1D 9a3ar, 9a7r
  9A1CAL 9A2F
  9A5G 9A5G
  9A1CBM 9A1CBM
  9A7B 9A1CFN - 9A2BW
  9A2U 9A2R 9A2ZI
  9A2L 9A3AG 9A3PF
  9A1CKG 9a1ckg
  9A7T 9A5MR, 9A5B
  9A7V 9A7V, 9A3TR

© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2007.g.