HOME-HfCLCC
O hfCLCC-u
NAPUTAK
DXCC
Super kup
Admin prijava

Vi ste posjetitelj broj 167816 od 09.05.2014.g.   Online imamo posjetitelja: 3

Pozivni znakovi u log-u 11.01.2020.

  View table: Country:  
    Tko je
radio znak:
 dio  

Rezultati su službeni

    A1 - jedan operator, CW i SSB, velika snaga >100 W

Nr. CALL Claimed
score
QSOs Upload datum HfCLCC
score
HfCLCC
QSOs
Points Mpl Points for
Super Kup
Datum cross check View D
 1.  9A8A 27840  180   2020-01-13 12:30 27840  180  435  64  100.00   2020-01-28 09:49:31    htm 
 2.  9A2NA 15400  109   2020-01-13 22:15 14740  107  268  55  52.95   2020-01-28 09:49:14    htm 

    A2 - jedan operator, CW i SSB, mala snaga <100 W

Nr. CALL Claimed
score
QSOs Upload datum HfCLCC
score
HfCLCC
QSOs
Points Mpl Points for
Super Kup
Datum cross check View D
 1.  9A5R 23880  167   2020-01-18 21:03 23460  163  391  60  100.00   2020-01-28 09:49:29    htm 
 2.  9A3MA 23121  149   2020-01-12 13:12 22806  147  362  63  97.21   2020-01-28 09:49:19    htm 
 3.  9A3DF 19430  139   2020-01-20 13:59 19198  136  331  58  81.83   2020-01-28 09:49:17    htm 
 4.  9A2UN 18582  135   2020-01-16 21:23 16856  125  301  56  71.85   2020-01-28 09:49:15    htm 
 5.  9A5ST 13005  101   2020-01-16 06:44 12852  100  252  51  54.78   2020-01-28 09:49:12    htm 
 6.  9A2GA 12597  103   2020-01-13 20:18 12240  100  240  51  52.17   2020-01-28 09:49:13    htm 
 7.  9A2Z 12036  98   2020-01-13 20:55 11700  94  234  50  49.87   2020-01-28 09:49:11    htm 
 8.  9A3PM 12397  102   2020-01-12 14:07 10434  97  222  47  44.48   2020-01-28 09:49:12    htm 
 9.  9A3IM 9936  82   2020-01-13 21:32 9936  82  207  48  42.35   2020-01-28 09:49:09    htm 
 10.  9A2SJ 10224  91   2020-01-16 14:47 8820  84  196  45  37.60   2020-01-28 09:49:10    htm 
 11.  9A4CW 4768  67   2020-01-18 22:08 4544  64  142  32  19.37   2020-01-28 09:49:06    htm 
 12.  9A3KG 3915  62   2020-01-17 11:37 1800  50  90  20  7.67   2020-01-28 09:49:04    htm 
 13.  9A2LM 900  26   2020-01-13 05:13 810  24  54  15  3.45   2020-01-28 09:48:57    htm 

    B - jedan operator, samo CW

Nr. CALL Claimed
score
QSOs Upload datum HfCLCC
score
HfCLCC
QSOs
Points Mpl Points for
Super Kup
Datum cross check View D
 1.  9A3ST 6144  65   2020-01-15 20:44 5760  63  180  32  80.00   2020-01-28 09:49:04    htm 
 2.  9A1AD 5376  66   2020-01-11 19:00 5022  62  186  27  69.75   2020-01-28 09:49:05    htm 
 3.  9A3MR 5220  60   2020-01-13 20:07 4872  56  168  29  67.67   2020-01-28 09:49:03    htm 
 4.  9A4MF 4872  58   2020-01-14 11:15 4788  57  171  28  66.50   2020-01-28 09:49:02    htm 
 5.  9A6A 4779  59   2020-01-11 23:13 4779  59  177  27  66.38   2020-01-28 09:49:03    htm 
 6.  9A2HW 3120  40   2020-01-13 22:18 2592  36  108  24  36.00   2020-01-28 09:48:59    htm 
 7.  9A2AE 1767  31   2020-01-20 14:41 1653  29  87  19  22.96   2020-01-28 09:48:58    htm 

    C - jedan operator, samo SSB

Nr. CALL Claimed
score
QSOs Upload datum HfCLCC
score
HfCLCC
QSOs
Points Mpl Points for
Super Kup
Datum cross check View D
 1.  9A7JCY 5460  91   2020-01-12 18:28 4800  86  160  30  80.00   2020-01-28 09:49:10    htm 
 2.  9A7ZZ 5100  86   2020-01-12 15:12 4680  82  156  30  78.00   2020-01-28 09:49:10    htm 
 3.  9A4NA 4440  76   2020-01-18 00:57 4080  70  136  30  68.00   2020-01-28 09:49:08    htm 
 4.  9A3LYL 3744  72   2020-01-11 19:20 3692  71  142  26  61.53   2020-01-28 09:49:07    htm 
 5.  9A9I 2964  57   2020-01-12 17:38 2912  56  112  26  48.53   2020-01-28 09:49:02    htm 
 6.  9A1FL 2912  57   2020-01-11 21:53 2750  55  110  25  45.83   2020-01-28 09:49:02    htm 
 7.  9A2B 2652  51   2020-01-11 17:50 2652  51  102  26  44.20   2020-01-28 09:49:01    htm 
 8.  9A6AA 2970  55   2020-01-13 22:20 2600  52  100  26  43.33   2020-01-28 09:49:01    htm 
 9.  9A3VIS 2244  51   2020-01-13 20:05 2244  51  102  22  37.40   2020-01-31 19:13:21    htm 
 10.  9A7DI 2208  49   2020-01-20 22:26 2162  47  94  23  36.03   2020-01-28 09:49:01    htm 
 11.  9A2WA 1596  42   2020-01-16 21:21 1558  41  82  19  25.97   2020-01-28 09:49:00    htm 
 12.  9A6MM 1722  41   2020-01-12 17:24 1480  39  74  20  24.67   2020-01-28 09:49:00    htm 
 13.  9A3BSE 1440  36   2020-01-18 10:24 1440  36  72  20  24.00   2020-01-28 09:48:59    htm 
 13.  9A5CPG 1596  38   2020-01-20 22:00 1440  36  72  20  24.00   2020-01-28 09:48:59    htm 
 15.  9A5CC 1368  39   2020-01-12 17:12 1224  36  68  18  20.40   2020-01-28 09:48:59    htm 
 16.  9A6DJX 1088  32   2020-01-18 20:22 1054  31  62  17  17.57   2020-01-28 09:48:58    htm 
 17.  9A5IVA 918  27   2020-01-11 16:10 918  27  54  17  15.30   2020-01-28 09:48:58    htm 
 18.  9A5AEG 972  27   2020-01-11 17:13 704  24  44  16  11.73   2020-01-28 09:48:58    htm 
 19.  9A5HZ 680  20   2020-01-11 22:09 612  19  36  17  10.20   2020-01-28 09:48:57    htm 

    D - jedan operator, QRP (< 5 W)

Nr. CALL Claimed
score
QSOs Upload datum HfCLCC
score
HfCLCC
QSOs
Points Mpl Points for
Super Kup
Datum cross check View D
 1.  9A6TT 8729  81   2020-01-13 22:12 7626  76  186  41  100.00   2020-01-28 09:49:09    htm 

    E - više operatora, CW i SSB

Nr. CALL Claimed
score
QSOs Upload datum HfCLCC
score
HfCLCC
QSOs
Points Mpl Points for
Super Kup
Datum cross check View D
 1.  9A7A 28736  190   2020-01-18 11:00 28736  187  449  64  100.00   2020-01-28 09:49:32    htm 
 2.  9A0BR 25730  174   2020-01-17 19:50 25420  172  410  62  88.46   2020-01-28 09:49:30    htm 
 3.  9A0KG 24278  166   2020-01-13 20:01 24278  166  398  61  84.49   2020-01-28 09:49:28    htm 
 4.  9A0BB 24552  162   2020-01-13 16:33 23994  160  387  62  83.50   2020-01-28 09:49:24    htm 
 5.  9A1D/P 24759  161   2020-01-11 22:59 22631  155  371  61  78.75   2020-01-28 09:49:22    htm 
 6.  9A1CAL 23460  163   2020-01-15 10:10 22620  158  377  60  78.72   2020-01-28 09:49:26    htm 
 7.  9A1KDE 23520  163   2020-01-11 16:23 22560  158  376  60  78.51   2020-01-28 09:49:25    htm 
 8.  9A2U 23180  158   2020-01-13 14:12 22204  152  364  61  77.27   2020-01-28 09:49:20    htm 
 9.  9A2L 22740  161   2020-01-20 14:06 20691  155  363  57  72.00   2020-01-28 09:49:21    htm 
 10.  9A1E 19040  139   2020-01-19 01:38 19040  139  340  56  66.26   2020-01-28 09:49:16    htm 
 11.  9A1CBM 18576  147   2020-01-16 10:05 17384  138  328  53  60.50   2020-01-28 09:49:18    htm 
 12.  9A7B 16578  128   2020-01-12 19:09 16578  128  307  54  57.69   2020-01-28 09:49:15    htm 
 13.  9A1KAJ 12444  103   2020-01-13 21:01 12240  101  240  51  42.59   2020-01-28 09:49:13    htm 
 14.  9A2W 12650  99   2020-01-12 13:06 11600  94  232  50  40.37   2020-01-28 09:49:11    htm 
 15.  9A1EZA 8528  84   2020-01-20 14:15 5285  64  151  35  18.39   2020-01-28 09:49:09    htm 
 16.  9A7S 4234  75   2020-01-12 12:13 4234  73  146  29  14.73   2020-01-28 09:49:08    htm 
 17.  9A5G 4200  75   2020-01-12 20:48 4032  72  144  28  14.03   2020-01-28 09:49:08    htm 
 18.  9A4P 3834  72   2020-01-18 13:16 3672  69  136  27  12.78   2020-01-28 09:49:07    htm 
 19.  9A1CIG 3692  57   2020-01-13 20:04 3000  51  125  24  10.44   2020-01-28 09:49:02    htm 
 20.  9A1PKC 2800  59   2020-01-20 15:52 2352  53  98  24  8.18   2020-01-28 09:49:03    htm 
 21.  9A1BOP 2328  40   2020-01-20 14:50 1804  36  82  22  6.28   2020-01-28 09:49:00    htm 
 22.  9A1AAY 2231  43   2020-01-12 19:43 1562  39  71  22  5.44   2020-01-28 09:49:00    htm 
 23.  9A1CFN 990  33   2020-01-12 19:04 990  33  66  15  3.45   2020-01-28 09:48:59    htm 
 24.  9A1VZD 700  25   2020-01-15 21:37 700  25  50  14  2.44   2020-01-28 09:48:57    htm 
 25.  9A9D 928  29   2020-01-11 17:04 608  25  38  16  2.12   2020-01-28 09:48:58    htm 
  U stupcu View moguće je vidjeti log natjecatelja u HTML obliku (html).

Kategorija klubova

Mj. Klub Klupske postaje Zbroj
bodova
Množitelj Ukupno Points for
Super Kup
D
 1.   9A1WFF  9A2NA 9A2GA 9A6TT 9A3ST 9A4MF 9A6AA 9A2HW 9A7DI    52508   8   420064   100.00 
 2.   9A1CBM  9A1CBM 9A2UN 9A5ST 9A4NA 9A3KG 9A2WA 9A5CC    55754   7   390278   92.91 
 3.   9A1KAJ  9A8A 9A1KAJ 9A2Z 9A1AD 9A3LYL 9A6MM    61974   6   371844   88.52 
 4.   9A1EZA  9A2L 9A3DF 9A1EZA 9A2AE    46827   4   187308   44.59 
 5.   9A1CIG  9A0KG 9A3MR 9A1CIG 9A3VIS    34394   4   137576   32.75 
 6.   9A1CKG  9A3IM 9A5G 9A3BSE    15408   3   46224   11.00 
 7.   9A1AYZ  9A2W 9A3PM    22034   2   44068   10.49 
 8.   9A1CRS  9A2SJ 9A4CW 9A6DJX    14418   3   43254   10.30 
 9.   9A1HDE  9A7A    28736   1   28736   6.84 
 10.   9A1CPB  9A0BR    25420   1   25420   6.05 
 11.   9A0BB  9A0BB    23994   1   23994   5.71 
 12.   9A1CRJ  9A5R    23460   1   23460   5.58 
 13.   9A1CKL  9A3MA    22806   1   22806   5.43 
 14.   9A1CEP  9A1D/P    22631   1   22631   5.39 
 15.   9A1CAL  9A1CAL    22620   1   22620   5.38 
 16.   9A1KDE  9A1KDE    22560   1   22560   5.37 
 17.   9A1CEU  9A2U    22204   1   22204   5.29 
 18.   9A1EJK  9A1E    19040   1   19040   4.53 
 19.   9A1CFN  9A7B 9A1CFN    17568   1   17568   4.18 
 20.   9A1RKV  9A7JCY 9A1FL    7550   2   15100   3.59 
 21.   9A1ADE  9A2B 9A5HZ    3264   2   6528   1.55 
 22.   9A1A  9A6A    4779   1   4779   1.14 
 23.   9A1JSB  9A7ZZ    4680   1   4680   1.11 
 24.   9A1GIJ  9A5IVA 9A5AEG 9A9D    2230   2   4460   1.06 
 25.   9A1DFG  9A7S    4234   1   4234   1.01 
 26.   9A1BTU  9A4P    3672   1   3672   0.87 
 27.   9A1CEQ  9A9I    2912   1   2912   0.69 
 28.   9A1PKC  9A1PKC    2352   1   2352   0.56 
 29.   9A1AAY  9A1AAY    1562   1   1562   0.37 
 30.   9A1CBB  9A5CPG    1440   1   1440   0.34 
 31.   9A1BOP  9A1BOP    1804   0   0   0.00 
 32.   9A1VZD  9A1VZD    700   0   0   0.00 

Rezultat kluba dobije se zbrajanjem SVIH rezultata klupskih postaja pomnoženih odgovarajućim množiteljem.

Pod klupskim postajama podrazumijevaju se radio klub ili sekcije kluba ili osobne postaje koje prijavljuju pripadnost klubu prema vlastitom nahođenju.

Kao množitelj uzima se broj klupskih postaja u natjecanju prema prethodnom kriteriju uz uvjet da su
u natjecanju ostvarile minimalno 20% veza u odnosu na prvoplasiranu postaju iz vlastite kategorije,
s tim da se u izračun postotka ne uzimaju veze s postajama iz istog kluba.


Najviše veza u pojedinom periodu održali su (HfCLCC):

I II III IV
   9A8A 39       9A7A 57       9A7A 39       9A7A 55   
   9A7A 36       9A8A 56       9A0BB 38       9A0BR 53   
   9A0KG 34       9A0BR 53       9A1D/P 37       9A2U 52   
   9A1CAL 34       9A2L 51       9A2U 37       9A0KG 51   
   9A3MA 34       9A0KG 49       9A8A 36       9A2L 51   


Posebne nagrade:

Najbolje plasirane postaje P razreda: (limit:5)

Nr. CALL Claimed
score
QSOs Upload datum HfCLCC
score
HfCLCC
QSOs
Points Mpl Power R.Op. Op.
30
D
 1.  9A3LYL 3744  72   2020-01-11 19:20 3692  71  142  26   LP  P  Y
 2.  9A3VIS 2244  51   2020-01-13 20:05 2244  51  102  22   LP  P  Y
 3.  9A1CFN 990  33   2020-01-12 19:04 990  33  66  15   LP  P  Y

9A Najbolje plasirani operatori mlađi od 30 godina:

Nr. CALL Claimed
score
QSOs Upload datum HfCLCC
score
HfCLCC
QSOs
Points Mpl D
 1.  9A3LYL 3744  72   2020-01-11 19:20 3692  71  142  26 
 2.  9A3VIS 2244  51   2020-01-13 20:05 2244  51  102  22 
 3.  9A1CFN 990  33   2020-01-12 19:04 990  33  66  15 
 4.  9A5AEG 972  27   2020-01-11 17:13 704  24  44  16 
 Timovi:
  9A1KDE 9A2VR
  9A9D 9A4FB
  9A1D/P 9a1ax, 9a1mb, 9a3ar, 9a4te, 9a5igy, 9a6zz, 9a7r
  9A7S 9A3XM
  9A2W 9A9K 9A5VS
  9A1CFN 9A3RPT 9A3TDV
  9A7B 9A2BW
  9A1AAY 9A3GV,9A3GJ,9A4LL, 9A6RHJ,9A7KGD
  9A5G 9a5g
  9A2U 9A2R, 9A2ZI
  9A1PKC 9A5AY
  9A0BB 9A2KD 9A3XV
  9A0KG 9A1CIG
  9A1CIG 9A5DI ROKO IVAN
  9A1CAL 9A2F
  9A1VZD 9A5EGC, 9A7GLA
  9A1CBM 9A7PJT 9A5AMW
  9A1BST 9A4DC, IVAN, KARLO, MIRTA, SARA, VID, ZARA
  9A0BR 9A3CWW , 9A4W
  9A7A 9A3TR, 9A7V
  9A4P 9a2yf
  9A1E 9a5rc,9a3bo
  9A2L 9A3AG
  9A1EZA 9A2AY, Matea, Slobodan
  9A1BOP 9A2C

© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2007.g.