HOME-HfCLCC
O hfCLCC-u
NAPUTAK
DXCC
Super kup
Admin prijava

Natrag - Contest 21.12.2019.

Error log:
Station:


21.12.2019.
UR4QR


Nr. Call Sent ex1 Error Ok hfCLCC qso points      
 1. IK0NOJ  0005  Rec Ex1 0599  0001  -2      
 2. RA6CA  0007  Not In Log RA6CA  0007 ?  -3      
 3. HA8TAP  0011  UNIQUE    2      
 4. YP5HA  0014  Bad Call  YP5A  -6      
 5. R1AT  0016  Rec Ex1 0012  0022  -4      
 6. Z3HF  0022  Bad Call  Z35F  -6      
 7. VU2HB  0025  Bad Call  4U25B  -18      
 8. YT6W  0035  DUPE YT6W  ?  0      
 9. IV3SKB  0049  Rec Ex1 0017  0018  -4      
 10. 9A1TD  0052  Bad Call  9A1AD  -30      
 11. HA0LP  0056  DUPE HA0LP  ?  0      
 12. EZ7EA  0083  Bad Call  E77EA  -18      
 13. R4MA  0088  Rec Ex1 0044  0034  -4      
 14. RA6CA  0090  Not In Log RA6CA  0090 ?  -6      
 15. UR7GO  0095  Rec Ex1 0230  0330  -4      
 16. WK2BRJ  0100  UNIQUE    6      
 17. YL2TD  0113  Rec Ex1 0095  0105  -4      
 18. YU1NO  0117  Bad Call  YU1ANO  -6      
 19. SH8Q  0140  Bad Call  S58Q  -6      
 20. SH5Z  0145  Bad Call  S55Z  -6      
 21. DZ1VQ  0149  Bad Call  LZ1VQ  -18      
 22. SH1DX  0164  Bad Call  S51DX  -3      
 23. SH0R  0165  UNIQUE    1      
 24. SH2AU  0177  Bad Call  S52AU  -3      
 25. DS0YOTA  0183  UNIQUE    3      
 26. 9A7A  0195  Bad Call  9A7T  -18      
 27. OE/5B9RB  0196  Bad Call  OE/HB9RB  -3      
 28. SH9AA  0207  Bad Call  S59AA  -3      
 29. 4Z5LU  0225  Rec Ex1 0111  0110  -6      
 30. SH3EO  0230  Bad Call  S53EO  -3      
 31. OQ5M  0270  DUPE OQ5M  ?  0      
 32. SH9AA  0289  Bad Call  S59AA  -6      
 33. K8JS  0294  Bad Call  K8AJS  -9      
--------------------------------------------------
Claimed score: 58838
Score for the calculation, the percentages: 58838
Total qso's: 302 log's:(246) 81.46%
CW qso's: 302, 100%
 
--------------------------------------------------
Total cross check score:  

L o s t       m u l t i p l i e r
Nr. Freq. Sent ex1 RCall Entity
 1.  07011  0022  Z3HF  Z3
 2.  07011  0025  VU2HB  VU
 3.  03550  0083  EZ7EA  EZ
 4.  03550  0140  SH8Q  SM
 5.  03550  0149  DZ1VQ  DU
 6.  14036  0196  OE/5B9RB  OE


Natrag - Contest 21.12.2019.© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2007.g.