HOME-HfCLCC
O hfCLCC-u
NAPUTAK
DXCC
Super kup
Admin prijava

Pozivni znakovi u log-u 09.01.2021.

  View table: Country:  
    Tko je
radio znak:
 dio  

Rezultati su službeni

    A1 - jedan operator, CW i SSB, velika snaga >100 W

Nr. CALL Claimed
score
QSOs Upload datum HfCLCC
score
HfCLCC
QSOs
Points Mpl Points for
Super Kup
Datum cross check View D
 1.  9A5M 26169  177   2021-01-11 19:07 26169  177  429  61  100.00   2021-02-10 09:34:20    htm 
 2.  9A8A 25498  172   2021-01-12 15:53 25498  172  418  61  97.44   2021-02-10 09:34:16    htm 
 3.  9A6A 26340  181   2021-01-12 21:56 25080  174  418  60  95.84   2021-02-10 09:34:25    htm 
 4.  9A4M 26100  179   2021-01-10 22:06 25075  175  425  59  95.82   2021-02-10 09:34:22    htm 
 5.  9A3MR 17765  127   2021-01-10 16:50 17600  126  320  55  67.26   2021-02-10 09:35:44    htm 
 6.  9A4NA 5973  86   2021-01-16 08:15 5511  81  167  33  21.06   2021-02-10 09:35:25    htm 

    A2 - jedan operator, CW i SSB, mala snaga <100 W

Nr. CALL Claimed
score
QSOs Upload datum HfCLCC
score
HfCLCC
QSOs
Points Mpl Points for
Super Kup
Datum cross check View D
 1.  9A4R 21576  153   2021-01-12 15:57 21576  152  372  58  100.00   2021-02-10 09:33:58    htm 
 2.  9A3MA 21717  153   2021-01-10 16:52 21033  148  369  57  97.48   2021-02-10 09:33:56    htm 
 3.  9A2KI 21000  144   2021-01-11 15:23 20296  140  344  59  94.07   2021-02-10 09:33:48    htm 
 4.  9A3NC 20416  144   2021-01-10 18:40 19546  140  337  58  90.59   2021-02-10 09:33:44    htm 
 5.  9A2V 19305  142   2021-01-15 09:53 18480  136  336  55  85.65   2021-02-10 09:33:41    htm 
 6.  9A3DF 20300  145   2021-01-16 08:17 18424  137  329  56  85.39   2021-02-10 09:33:52    htm 
 7.  9A2GA 18656  145   2021-01-09 21:17 18338  142  346  53  84.99   2021-02-10 09:33:54    htm 
 8.  9A2UN 18036  135   2021-01-15 21:49 17874  134  331  54  82.84   2021-02-10 09:33:15    htm 
 9.  9A2VX 17013  131   2021-01-09 20:14 16854  129  318  53  78.11   2021-02-10 09:33:08    htm 
 10.  9A2ZH 12079  108   2021-01-17 10:46 11374  103  242  47  52.72   2021-02-10 09:35:39    htm 
 11.  9A2HW 11270  103   2021-01-09 22:18 10530  98  234  45  48.80   2021-02-10 09:35:35    htm 
 12.  9A3QB 10304  94   2021-01-09 16:42 10212  93  222  46  47.33   2021-02-10 09:35:31    htm 
 13.  9A5CZI 10304  93   2021-01-09 17:30 9890  91  215  46  45.84   2021-02-10 09:35:28    htm 
 14.  9A4GD 8056  85   2021-01-15 09:58 7790  81  205  38  36.10   2021-02-10 09:35:23    htm 
 15.  9A3AHQ 7854  77   2021-01-10 16:54 6888  71  168  41  31.92   2021-02-10 09:35:17    htm 
 16.  9A2EU 2600  41   2021-01-09 22:55 2400  39  100  24  11.12   2021-02-10 09:35:00    htm 
 17.  9A1VV 1404  30   2021-01-12 02:00 1350  29  75  18  6.26   2021-02-10 09:34:57    htm 
 18.  9A2DC 854  28   2021-01-10 18:36 663  24  51  13  3.07   2021-02-10 09:34:57    htm 
 19.  9A3SW 559  17   2021-01-17 17:21 198  12  22  0.92   2021-02-10 09:34:56    htm 

    B - jedan operator, samo CW

Nr. CALL Claimed
score
QSOs Upload datum HfCLCC
score
HfCLCC
QSOs
Points Mpl Points for
Super Kup
Datum cross check View D
 1.  9A4W 6660  74   2021-01-16 18:11 6660  74  222  30  80.00   2021-02-10 09:35:16    htm 
 2.  9A4MF 6030  67   2021-01-10 15:39 5760  66  192  30  69.19   2021-02-10 09:35:11    htm 
 3.  9A1AD 5712  68   2021-01-14 11:01 5712  68  204  28  68.61   2021-02-10 09:35:12    htm 
 4.  9A2R 5628  68   2021-01-13 15:18 5208  63  186  28  62.56   2021-02-10 09:35:12    htm 
 5.  9A3XV 4617  57   2021-01-09 17:33 4617  57  171  27  55.46   2021-02-10 09:35:03    htm 
 6.  9A9CW 4275  57   2021-01-09 18:54 3825  53  153  25  45.95   2021-02-10 09:35:04    htm 

    C - jedan operator, samo SSB

Nr. CALL Claimed
score
QSOs Upload datum HfCLCC
score
HfCLCC
QSOs
Points Mpl Points for
Super Kup
Datum cross check View D
 1.  9A3CWW 6060  101   2021-01-10 14:56 5626  97  194  29  80.00   2021-02-10 09:35:33    htm 
 2.  9A7JCY 5828  94   2021-01-17 17:15 5460  91  182  30  77.64   2021-02-10 09:35:29    htm 
 3.  9A3LYL 5278  92   2021-01-09 21:27 5162  89  178  29  73.40   2021-02-10 09:35:27    htm 
 4.  9A2WB 4756  82   2021-01-17 17:23 4756  82  164  29  67.63   2021-02-10 09:35:21    htm 
 5.  9A3UCA 4760  85   2021-01-10 18:27 4704  84  168  28  66.89   2021-02-10 09:35:22    htm 
 6.  9A9I 4080  68   2021-01-09 22:25 4080  68  136  30  58.02   2021-02-10 09:35:13    htm 
 7.  9A1FL 4056  78   2021-01-17 19:23 3848  76  148  26  54.72   2021-02-10 09:35:18    htm 
 8.  9A6RT 3588  69   2021-01-10 14:00 3536  68  136  26  50.28   2021-02-10 09:35:14    htm 
 9.  9A5CC 3550  71   2021-01-12 11:07 3150  65  126  25  44.79   2021-02-10 09:35:15    htm 
 10.  9A3DDG 3150  64   2021-01-10 16:56 2950  61  118  25  41.95   2021-02-10 09:35:09    htm 
 11.  9A7DI 2860  55   2021-01-17 23:11 2808  54  108  26  39.93   2021-02-10 09:35:03    htm 
 12.  9A2B 2832  59   2021-01-09 21:43 2640  57  110  24  37.54   2021-02-10 09:35:07    htm 
 13.  9A1MM 2862  53   2021-01-13 19:29 2500  50  100  25  35.55   2021-02-10 09:35:01    htm 
 14.  9A1AX 3050  61   2021-01-17 21:23 2484  58  108  23  35.32   2021-02-10 09:35:08    htm 
 15.  9A5ALC 2156  49   2021-01-18 19:42 2156  49  98  22  30.66   2021-02-10 09:35:00    htm 
 16.  9A5VS 2448  51   2021-01-10 18:57 2116  48  92  23  30.09   2021-02-10 09:35:01    htm 
 17.  9A3GVD/P 2508  58   2021-01-10 10:06 1890  48  90  21  26.88   2021-02-10 09:35:06    htm 
 18.  9A6MM 1794  39   2021-01-12 19:15 1748  38  76  23  24.86   2021-02-10 09:34:59    htm 
 19.  9A6DJX 1400  35   2021-01-17 19:52 1400  35  70  20  19.91   2021-02-10 09:34:59    htm 
 20.  9A5ISS 1344  33   2021-01-13 19:13 1302  31  62  21  18.51   2021-02-10 09:34:59    htm 
 21.  9A5CPG 1302  31   2021-01-17 14:39 1120  30  56  20  15.93   2021-02-10 09:34:58    htm 
 22.  9A3AQU 1152  32   2021-01-16 07:26 1020  30  60  17  14.50   2021-02-10 09:34:58    htm 
 23.  9A5EGC 704  22   2021-01-11 15:04 468  18  36  13  6.65   2021-02-10 09:34:56    htm 

    D - jedan operator, QRP (< 5 W)

Nr. CALL Claimed
score
QSOs Upload datum HfCLCC
score
HfCLCC
QSOs
Points Mpl Points for
Super Kup
Datum cross check View D
 1.  9A6TT 8200  82   2021-01-09 22:15 7640  81  191  40  100.00   2021-02-10 09:35:19    htm 
 2.  9A2QP 1890  30   2021-01-15 09:49 1638  27  78  21  21.44   2021-02-10 09:34:57    htm 
 3.  9A4OP 1610  35   2021-01-09 21:52 1610  35  70  23  21.07   2021-02-10 09:34:59    htm 
 4.  9A2EY 1729  32   2021-01-09 18:38 1462  30  86  17  19.14   2021-02-10 09:34:58    htm 
 5.  9A5MPV 36   2021-01-09 16:20 18  0.24   2021-02-10 09:34:56    htm 

    E - više operatora, CW i SSB

Nr. CALL Claimed
score
QSOs Upload datum HfCLCC
score
HfCLCC
QSOs
Points Mpl Points for
Super Kup
Datum cross check View D
 1.  9A1KDE 26820  187   2021-01-09 16:43 26580  184  443  60  100.00   2021-02-10 09:34:56    htm 
 2.  9A1D 24600  169   2021-01-10 19:23 24120  166  402  60  90.74   2021-02-10 09:34:07    htm 
 3.  9A2L 24540  171   2021-01-16 08:21 23600  166  400  59  88.79   2021-02-10 09:34:12    htm 
 4.  9A2W 21175  160   2021-01-10 09:55 20790  158  378  55  78.22   2021-02-10 09:34:04    htm 
 5.  9A1CAL 22620  159   2021-01-11 14:54 20474  152  353  58  77.03   2021-02-10 09:34:00    htm 
 6.  9A1BST 18535  140   2021-01-14 19:12 17982  137  333  54  67.65   2021-02-10 09:33:38    htm 
 7.  9A7B 17658  131   2021-01-10 15:02 16740  128  310  54  62.98   2021-02-10 09:33:11    htm 
 8.  9A1CBM 17119  136   2021-01-15 21:48 16324  131  308  53  61.41   2021-02-10 09:33:20    htm 
 9.  9A1E 16775  122   2021-01-16 22:05 15714  117  291  54  59.12   2021-02-10 09:35:41    htm 
 10.  9A1CIG 12936  106   2021-01-10 16:53 11760  99  245  48  44.24   2021-02-10 09:35:37    htm 
 11.  9A1CCU 5328  65   2021-01-12 11:37 5112  64  142  36  19.23   2021-02-10 09:35:10    htm 
 12.  9A5G 4590  85   2021-01-15 09:47 4536  84  168  27  17.07   2021-02-10 09:35:24    htm 
 13.  9A7P 4698  82   2021-01-11 15:18 4144  75  148  28  15.59   2021-02-10 09:35:20    htm 
 14.  9A1PKC 3016  58   2021-01-17 15:24 3016  58  116  26  11.35   2021-02-10 09:35:05    htm 
 15.  9A1CFN 1216  32   2021-01-12 17:38 768  28  48  16  2.89   2021-02-10 09:34:58    htm 
  U stupcu View moguće je vidjeti log natjecatelja u HTML obliku (html).

Kategorija klubova

Mj. Klub Klupske postaje Zbroj
bodova
Množitelj Ukupno Points for
Super Kup
D
 1.   9A1WFF  9A3NC 9A2GA 9A2HW 9A6TT 9A4MF 9A9CW 9A7DI    68447   7   479129   100.00 
 2.   9A1EZA  9A2L 9A2V 9A3DF 9A4GD 9A2QP 9A3AQU    70952   6   425712   88.85 
 3.   9A1CIG  9A3MA 9A3MR 9A1CIG 9A3AHQ 9A3DDG    60231   5   301155   62.85 
 4.   9A1KAJ  9A8A 9A4R 9A1AD 9A3LYL 9A6MM    59696   5   298480   62.30 
 5.   9A1CBM  9A2UN 9A1CBM 9A4NA 9A5CC    42859   4   171436   35.78 
 6.   9A1CRJ  9A5M 9A3QB 9A5ISS    37683   3   113049   23.59 
 7.   9A1RKV  9A2ZH 9A7JCY 9A2WB 9A1FL    25438   4   101752   21.24 
 8.   9A1AYZ  9A2W 9A5CZI 9A5VS    32796   3   98388   20.53 
 9.   9A1CKG  9A2VX 9A5G 9A6RT 9A2DC    25589   3   76767   16.02 
 10.   9A1CRS  9A2KI 9A5ALC 9A6DJX    23852   3   71556   14.93 
 11.   9A1RBB  9A4M 9A3XV    29692   2   59384   12.39 
 12.   9A1CEP  9A1D 9A1AX    26604   2   53208   11.11 
 13.   9A1KDE  9A1KDE    26580   1   26580   5.55 
 14.   9A1A  9A6A    25080   1   25080   5.23 
 15.   9A1CPB  9A4W 9A3CWW    12286   2   24572   5.13 
 16.   9A1CAL  9A1CAL 9A1VV    21824   1   21824   4.55 
 17.   9A1CEU  9A2R 9A3UCA    9912   2   19824   4.14 
 18.   9A1BST  9A1BST    17982   1   17982   3.75 
 19.   9A1CFN  9A7B 9A1CFN    17508   1   17508   3.65 
 20.   9A1EJK  9A1E    15714   1   15714   3.28 
 21.   9A1ADE  9A2B 9A2EY 9A5MPV    4120   2   8240   1.72 
 22.   9A1HBC  9A2EU 9A4OP    4010   2   8020   1.67 
 23.   9A1CCU  9A1CCU    5112   1   5112   1.07 
 24.   9A1CEI  9A7P    4144   1   4144   0.86 
 25.   9A1CEQ  9A9I    4080   1   4080   0.85 
 26.   9A1PKC  9A1PKC    3016   1   3016   0.63 
 27.   9A1VZD  9A1MM 9A5EGC    2968   1   2968   0.62 
 28.   9A1CAH  9A3GVD/P    1890   1   1890   0.39 
 29.   9A1CBB  9A5CPG    1120   1   1120   0.23 
 30.   9A1FVW  9A3SW    198   0   0   0.00 

Rezultat kluba dobije se zbrajanjem SVIH rezultata klupskih postaja pomnoženih odgovarajućim množiteljem.

Pod klupskim postajama podrazumijevaju se radio klub ili sekcije kluba ili osobne postaje koje prijavljuju pripadnost klubu prema vlastitom nahođenju.

Kao množitelj uzima se broj klupskih postaja u natjecanju prema prethodnom kriteriju uz uvjet da su
u natjecanju ostvarile minimalno 20% veza u odnosu na prvoplasiranu postaju iz vlastite kategorije,
s tim da se u izračun postotka ne uzimaju veze s postajama iz istog kluba.


Najviše veza u pojedinom periodu održali su (HfCLCC):

I II III IV
   9A4M 39       9A1KDE 54       9A1KDE 40       9A2L 58   
   9A1D 37       9A4M 51       9A5M 39       9A1KDE 55   
   9A8A 36       9A3CWW 50       9A6A 38       9A5M 54   
   9A4W 36       9A6A 50       9A3MA 38       9A6A 51   
   9A1AD 36       9A8A 49       9A8A 38       9A7JCY 49   


Posebne nagrade:

Najbolje plasirane PORTABL postaje: (limit:5)

Nr. CALL Claimed
score
QSOs Upload datum HfCLCC
score
HfCLCC
QSOs
Points Mpl Power M/A D
 1.  9A3GVD/P 2508  58   2021-01-10 10:06 1890  48  90  21   LP  A

Najbolje plasirane postaje P razreda: (limit:5)

Nr. CALL Claimed
score
QSOs Upload datum HfCLCC
score
HfCLCC
QSOs
Points Mpl Power R.Op. Op.
30
D
 1.  9A3AHQ 7854  77   2021-01-10 16:54 6888  71  168  41   LP  P  Y
 2.  9A3CWW 6060  101   2021-01-10 14:56 5626  97  194  29   LP  P  Y
 3.  9A3LYL 5278  92   2021-01-09 21:27 5162  89  178  29   LP  P  Y
 4.  9A3DDG 3150  64   2021-01-10 16:56 2950  61  118  25   LP  P  
 5.  9A3GVD/P 2508  58   2021-01-10 10:06 1890  48  90  21   LP  P  

9A Najbolje plasirani operatori mlađi od 30 godina:

Nr. CALL Claimed
score
QSOs Upload datum HfCLCC
score
HfCLCC
QSOs
Points Mpl D
 1.  9A3AHQ 7854  77   2021-01-10 16:54 6888  71  168  41 
 2.  9A3CWW 6060  101   2021-01-10 14:56 5626  97  194  29 
 3.  9A3LYL 5278  92   2021-01-09 21:27 5162  89  178  29 
 4.  9A3UCA 4760  85   2021-01-10 18:27 4704  84  168  28 
 5.  9A5ISS 1344  33   2021-01-13 19:13 1302  31  62  21 
 6.  9A3AQU 1152  32   2021-01-16 07:26 1020  30  60  17 
 7.  9A1CFN 1216  32   2021-01-12 17:38 768  28  48  16 
 Timovi:
  9A1KDE 9A2VR
  9A2W 9a9k, 9a3pm
  9A7B 9A2BW - 9A7DTH
  9A1CIG 9A5DI
  9A1BST 9A4DC, SARA
  9A7P 9A6KX
  9A1D 9a3ar, 9a5igy, 9a7r
  9A1CCU 9A9C 9A2N
  9A1CFN 0A3RPT 9A3TDV
  9A1CBM 9a7pjt, 9a5amw
  9A2L 9A3AG 9A3PF
  9A1E 9a5rc,9a3bo
  9A1PKC 9A5AY

© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2007.g.