HOME-HfCLCC
O hfCLCC-u
NAPUTAK
DXCC
Super kup
Admin prijava

Vi ste posjetitelj broj 108830 od 09.05.2014.g.   Online imamo posjetitelja: 1

UNAKRSNA PROVJERA (CROSS CHECK)
RADIOAMATERSKIH kv NATJECATELJSKIH DNEVNIKA


Opširnije o hfCLCC programu


Za slanje log-a kliknite na "upload" u stupcu "log".
  9A vhfCC robot

10 Natjecanja u bazi podataka /23       "Pregled svih natjecanja"
                                                  (utc)
Contest Date Contest name (click to view) start (utc) end (utc) deadline (utc) D Log Calls Qsos Check Stati
stics
Adm
ins
12.10.2019.  KUP JADRANA 2019   13:00  12.10.2019. 15:00  2019-10-21 21:59 D   Upload    41  3682  1
  A
27.04.2019.  HRVATSKI RADIOAMATERSKI KUP 2019   14:00  27.04.2019. 16:00   Rezultati su službeni D    61  5490  2
  A
12.01.2019.  ZIMSKI KV KUP 2019   13:00  12.01.2019. 15:00   Rezultati su službeni D    66  6066  0
  A
15.12.2018.  Croatian CW Contest 2018   14:00  16.12.2018. 14:00   Rezultati su službeni      873  162723  62
  A
13.10.2018.  KUP JADRANA 2018   13:00  13.10.2018. 15:00   Rezultati su službeni D    59  5760  0
  A
28.04.2018.  HRVATSKI RADIOAMATERSKI KUP 2018   14:00  28.04.2018. 16:00   Rezultati su službeni D    65  5702  0
  A
13.01.2018.  ZIMSKI KV KUP 2018   13:00  13.01.2018. 15:00   Rezultati su službeni D    77  6760  0
   
16.12.2017.  Croatian CW Contest 2017   14:00  17.12.2017. 14:00   Rezultati su službeni      895  189931  56
   
14.10.2017.  KUP JADRANA 2017   13:00  14.10.2017. 15:00   Rezultati su službeni D    63  6192  0
  A
29.04.2017.  HRVATSKI RADIOAMATERSKI KUP 2017   14:00  29.04.2017. 16:00   Rezultati su službeni D    69  6045  0
  A


Za 9A natjecanja, ukoliko je došlo do neke greške prilikom upload-a vašeg log-a
ili imate prigovor na rezultate, molim javite to na e-mail:
  9a2mihamradio.hr  

For 9A competition, if there has been some error uploading your log or you have
concerns about the results, please report it to the e-mail:
  9a2mihamradio.hr  


9A KV menađer: Zlatko Matičić 9A2EU   e-mail:   9a2euhamradio.hr  

Eventualne probleme, primjedbe molim javiti na e-mail:   9a2mihamradio.hr  

© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2007.g.