HOME-HfCLCC
O hfCLCC-u
NAPUTAK
DXCC
Super kup
All time records
Admin prijava

Vi ste posjetitelj broj 264657 od 09.05.2014.g.   Online imamo posjetitelja: 9

UNAKRSNA PROVJERA (CROSS CHECK)
RADIOAMATERSKIH kv NATJECATELJSKIH DNEVNIKA


Opširnije o hfCLCC programu


Za slanje log-a kliknite na "upload" u stupcu "log".
  9A vhfCC robot

10 Natjecanja u bazi podataka /40       "Pregled svih natjecanja"
                                                 
Contest Date Contest name (click to view) start (utc) end (utc) deadline (utc) D Log Calls Qsos Check Stati
stics
Adm
ins
14.10.2023.  KUP JADRANA 2023   13:00  14.10.2023. 15:00  2023-10-23 21:59 D         A
14.08.2023.  Test for 9A DX Contest   14:00  15.08.2023. 14:00   Logovi u obradi D   362 
   
29.04.2023.  HRVATSKI RADIOAMATERSKI KUP 2023   14:00  29.04.2023. 16:00   Rezultati su službeni D   59  5253 
  A
14.01.2023.  ZIMSKI KV KUP 2023   13:00  14.01.2023. 15:00   Rezultati su službeni D   55  4654 
  A
17.12.2022.  Croatian CW Contest 2022   14:00  18.12.2022. 14:00   Rezultati su službeni     965  194510  86 
  A
08.10.2022.  KUP JADRANA 2022   13:00  08.10.2022. 15:00   Rezultati su službeni D   47  3920  1 
  A
30.04.2022.  HRVATSKI RADIOAMATERSKI KUP 2022   14:00  30.04.2022. 16:00   Rezultati su službeni D   72  6276  1 
  A
08.01.2022.  ZIMSKI KV KUP 2022   13:00  08.01.2022. 15:00   Rezultati su službeni D   63  5793  4 
  A
18.12.2021.  Croatian CW Contest 2021   14:00  19.12.2021. 14:00   Rezultati su službeni     1033  223616  70 
  A
09.10.2021.  KUP JADRANA 2021   13:00  09.10.2021. 15:00   Rezultati su službeni D   63  6489  1 
  A


Za 9A natjecanja, ukoliko je došlo do neke greške prilikom upload-a vašeg log-a
ili imate prigovor na rezultate, molim javite to na e-mail:
  9a2mihamradio.hr  

For 9A competition, if there has been some error uploading your log or you have
concerns about the results, please report it to the e-mail:
  9a2mihamradio.hr  


9A KV menađer: Mirko Jurman 9A6KX     e-mail: mirko.9a6kxgmail.com  


Eventualne probleme, primjedbe molim javiti na e-mail:   9a2mihamradio.hr  

© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2007.g.