Skip to main content

HAKOM – Smetnje na repetitorskom kanalu R6

By 17.10.2017.Vijesti

Poštovane kolege, molimo Vas da HRS-u dostavite prijavu za sve lokacije u R.Hrvatskoj na kojima postoji smetnja na repetitorskom kanalu R6. Stručna služba će potom objediniti sve prispjele prijave o smetnjama te ih dostaviti HAKOM-u kako bi mogao, prema HRS-ovom dopisu, ispitati razinu smetnji.

Nadamo se da će HAKOM zatražiti od B-neta da popravi kablovsku infrastrukturu ili da se izbjegava kanal S06 da se te smetnje smanje.

Prijave smetnji na R6 možete dostaviti putem e-maila na 9a0hrs@hamradio.hr.

Odgovor HAKOM-a na HRS-ov dopis o smetnjama na repetitorskom kanalu R6 možete pročitati ovdje.