Skip to main content

Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na sjednici održanoj 9. svibnja 2018. godine donijelo je, na prijedlog Hrvatskog radiomaterskog Saveza, ODLUKU o imenovanju članova ispitnog povjerenstva za radioamateske ispite “A” i “P” razreda za razdoblje od dvije godine. Vijeće je, na prijedlog HRS-a, donijelo i RJEŠENJE o naknadi za polaganje radioamaterskog ispita.