Skip to main content

U Ankari, Turska od 26. do 30. kolovoza 2019. godine održan je sastanak CEPT-ove CPG grupe (Skupina za pripremu konferencije – Conference Preparatory Group), na kojem je određen konačni sadržaj dokumenata koje na Svjetsku radijsku konferenciju WRC 2019 šalje CEPT. S obzirom da je to bio zadnji sastanak ove Skupine prije WRC 2019, više nema mogućnosti za bilo kakvom izmjenom, te se može ustvrditi da je naš 2m band obranjen. Svima nam je poznato da je administracija Republike Francuske predložila da se na WRC 2019 osnuje radna skupina koja bi obavila tehničku analizu i pripremu dokumenta za odlučivanje na WRC 2023 za dodjelu pojasa 144-146 MHz za zrakoplovne aplikacije. Zahvaljujući mnogobrojnim reakcijama i akcijama, u prvom redu vodstvu IARU Regije 1, administracija Republike Francuske povukla je prijedlog.

Dokument koji je podnijela administracija Republike Njemačke, kojim se  protivi francuskoj inicijativi može se vidjeti ovdje. Dokument ima oznaku CPG(19)INFO102R1 i sadrži zanimljive izračune mogućih utjecaja na korisnike.

Pored ove važne odluke, Pripremna skupina za konferenciju prihvatila je sporazum dodjeli 50-52 MHz amaterskoj službi u IARU Regiji 1 na sekundarnoj osnovi, sporazum o spektru koji će se razmotriti za međunarodne mobilne telekomunikacije, a koji sada ne uključuje primarni amaterski pojas na 47-47,2 GHz, sporazum koji zadržava trenutni regulatorni položaj u frekvencijskom opsegu 5725-5850 MHz, što uključuje sekundarne dodjele amaterskoj službi i amaterskoj satelitskoj službi.

Na inzistiranje Europske komisije, razmotrena je nužnost globalne zaštite svjetskih navigacijskih satelitskih sustava (u prvom redu Galileo sustava) od radioamaterskih emisija u pojasu 1240-1300 MHz, što će biti točka dnevnog reda na WRC-23. Dogovoren je nacrt Rezolucije WRC-a koji naglašava važnost ovog frekvencijskog pojasa za amatersku službu i izričito isključuje uklanjanje postojeće dodjele.

Zahvaljujući dobroj suradnji Hrvatskog radioamaterskog saveza i HAKOM-a, na zajedničkim sastancima HRS je predlagao zastupanje i zauzimanje za naše stavove oko pitanja o kojima će se raspravljati na WRC 2019. Tako je Hrvatska podržala dio dokumenta ECP-a koji radioamaterskoj službi dodjeljuje frekvencijsko područje 50,0 – 50,5 MHz na primarnoj osnovi. Uz Hrvatsku to su učinile administracije Češke, Mađarske, Slovačke, Velike Britanije i Španjolske. Nadamo se da će se na samoj konferenciji WRC 2019, koja će biti održana od 28. listopada do 22. studenog 2019. godine u Sharm el-Sheikhu, Egipat, podršci pridružiti i ostala izaslanstva zemalja članica CEPT-a.

 

Željko Ulip, 9A2EY