UKV aktivnosti > Repetitori

D-STAR repetitori - lokacije, instalacija

(1/7) > >>

9A4QV:
Pošto je HRVHF forum u debeloj banani postaviti ću pitanje ovdje sa nadom da ću dobiti i odgovor. Prije pitanja, "copy-paste" sa zadnjeg zapisnika 4/2016, dijela koji se tiče tematike repetitori i ostala oprema na objektima OiV.

Odluka od 21.8.2016.
Zaključno sa 21.08.2016. godine većina članova IO d
onijela je sljedeću
O D L U K U
1. Na osnovu prijedloga predsjednika HRS-a staviti
u operativnu uporabu sva četiri D-
    STAR repetitora.
2. Pristupiti nabavi potrebne opreme i pribora za i
nstalaciju D-Stara, a sukladno 
    specifikaciji g. Hess Petera (kompletiranje D-S
TAR repetitora i povezivanje D-STAR-a 
    na Internet).
3. Pristupiti izradi cjelovitog dinamičkog plana um
režavanja D-Star repetitora.
Odluka od 6.9.2016.
Prema odluci Uprave Odašiljača i veza (OiV), a u sk
ladu s važećim propisima koji se odnose
na pravne subjekte poput tvrtki, javnih ustanova, u
druga itd., ukoliko HRS želi imati
instaliranu komunikacijsku opremu i ostali pribor n
a objektima OiV-a, u obvezi je 
sklopiti ugovor sa OiV-om. U razgovoru s predsjedni
kom Uprave, a budući da smo
neprofitna organizacija, voljni su nam dati cijenu
koja bi bila znatno niža od tržišne. Ugovor
između HRS-a i OiV-a započeo bi sa 01.01.2017. godi
ne i bio bi potpisan na 5 godina.
Slijedom toga, a na prijedlog predsjednika HRS-a, I
zvršni odbor HRS-a 6.9.2016. godine
donosi sljedeću
O D L U K U
1. Da stručna služba HRS-a OiV-u dostavi pismo namj
ere o sklapanju ugovora o zakupu
prostora za postavljenu opremu i održavanje iste na
 5 godina, počevši od 01.01.2017.
godine. 
2. Obvezuju se UKV menadžer i stručna služba da, na
 osnovu pregleda stanja opreme
dobivene od strane OiV-a, uskladi stanje i predloži
 koju opremu povući a koja ostaje na
objektima.
3
3. Po utvrđenoj cijeni zakupa obvezuje se stručna s
lužba da navedeni trošak uvrsti u
financijski plan za 2017. godinu i predloži način p
rihoda za navedeni trošak.
4. Obvezuje se UKV menadžer da predloži IO koji obj
ekti su od interesa za HRS-a, a koji ne.
IO je jednoglasno verificirao sve navedene odluke.
Ad 3. Donošenje odluke o sklapanju ugovora između O
iV i HRS za opremu koja se
nalazi na njihovim objektima (prijedlog predlaže UK
V menager).
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Darko Grubi
ć, 9A6ARP
Nakon kraće rasprave IO HRS-a jednoglasno je donio
sljedeću
       O D L U K U
1. Zadužuje se UKV menadžer da do 3.10.2016. godine
 dostavi svim članovima IO točan
popis opreme Saveza koja se nalazi na objektima OiV
-a. 
2. Stručna služba HRS-a uputiti će u OiV pismo namj
ere o sklapanju ugovora između tvrtke
Odašiljači i veze d.o.o. i Hrvatskoga radioamatersk
og saveza o zakupu prostora za
postavljenu opremu i održavanje iste na 5 godina, p
očevši od 01.01.2017. godine. 

Mislim da bi bilo kulturno od strane HRS-a upoznati članove a i vlasnike pojedine opreme na navedenim objektima o kojim se objektima radi i o kojoj opremi te na kraju što ostaje a što se skida, kako se to i navodi u zapisniku.

Bilo bi još kulturnije iznijeti koja će se svota izdvojiti za 5 godišnji ugovor za korištenje lokacija ali i održavanje opreme od strane OiV. Povrh svega, iz kojih će se izvora osigurati navedeni iznosi ?

Neću ulaziti u stručnost onih koji su donijeli odluku (baš sada, nakon 8 ili  9 godina što su kupljena prva dva D-star repetitora) da se napokon napravi ono što se trebalo napraviti prije istih 8 godina, ali i "mali Ivica" ili "Robi K." znaju da je 9 godina veliki vremenski period, i po logici stvari, tehnologija ide naprijed a ta tehnologija je već zastarjela, skupa, neadekvatna. Ja uopće ne razumijem tko će danas tu opremu koristiti ? Gospodo, kad idući put pohodite sajmove tima Friedrichfaen i Pordenone, naravno na trošak HRS-a onda nemojte dijeliti letke Hrvatske turističke zajednice nego se malo tehnički prosvjetlite i pogledajte što trenutna tehnologija nudi na tržištu. D-star je pase i jedino što bi bilo pametno je prodati te repetitore (da budemo iskreni - uvaliti ih nekome). Ako malo bolje razmislim, pa ni paket mreža bazirana na megabitnim Matjaževim linkovima nam nije trajala 9 godina da bi je onako odbacili kao zastarjelu (i ja među njima) a sad želimo zadržati i financirati nešto što je par puta gore od paketa kojeg smo imali. Sa financijske strane, to je loš potez. Ja ne znam uopće tko je taj gospodin zvučnog imena koji je to specificirao, manje bitno njegovo ime, više bitno poznavanje materije. osim onih 6 ručnih D-star uređaja u Savezu, koliko ima uopće d-star uređaja u hrvarskoj, je li se navedeni gospodin to zapitao? Ako nije on, mogli ste se vi u Savezu to zapitati.

A kako izgleda D-star instalacija (jedina koja je radila od 2008) instalirana od 9A5TD i mene možete vidjeti sa slike u prilogu. Ova slika ocrtava i stanje u HRS-u. Oprema skinuta, bez da je članstvo i korisnici upoznato sa time. Slikano prije mjesec dana.

9A3TY:
Adame, puno toga ti pitaš. A nema sugovornika s druge strane.
Čak i da pošalješ službeni upit kao zamjenik zastupnika u Skupštini odgovore nećeš dobiti. Ne daju ih.
Imao sam skoro pa iste komentare i pitanja iako ne poznajem materiju no rekoh ako već imamo opremu nek barem bude u funkciji umjesto da leži negdje i skuplja prašinu. Nadao sam se da će savez organizirati neku grupnu nabavu vokaca po bitno povoljnijim cijenama, da će se dignuti neki cross-protokol serveri, ...
No, ništa od toga.
Ali stiže nam novi predsjednik koji će to sve sigurno riješiti dok kažeš keks. Vidiš da je i prijavljene rezultate Kupa Jadrana objavio na vrijeme, čak par sati prije isteka roka, u samo 7 dana  ;D

Ima samo jedan put kojim se stvari mogu promijeniti a to je da se skupi kritična masa zastupnika koja će glasno i jasno reći NE ovakvom načinu rada. Možda kad klubovi s puno mladih u svojim redovima počnu delegirati te mlade kao zastupnike ?!? Od "staraca" je teško očekivati neku promjenu. Odavno su usnuli zimski san. Vjerujem da će se tada i stručnjaci poput tebe rado uključiti u planiranje i realizaciju.
 

9A8A:

--- Citat: 9a3ty - 27. Listopad 2016, 09:37:42 ---Ali stiže nam novi predsjednik koji će to sve sigurno riješiti dok kažeš keks. Vidiš da je i prijavljene rezultate Kupa Jadrana objavio na vrijeme, čak par sati prije isteka roka, u samo 7 dana  ;D

--- Kraj citata ---

Za ovo mogu samo da ti dam : ...hmm..ne radi/nema "palac gore" ??

Jest da sam izvan teme ali mozda on bude odlican predsjednik?
Treba mu dati da proba pa ako nebude dobro onda pa-pa..hi

73
Mark

9A4QV:
Ivo, i ja sam mišljenja da je opremu bolje instalirati nego da skuplja prašinu, ali okolnosti su se sada promijenile. Naime, desilo se ono što se moglo i očekivati, jer je to normalan slijed događaja, da nam OiV naplati svoje usluge, što je sasvom normalno. Još smo dobro i prošli ako su odličili ponuditi nam niže cijene od onih komercijalnih.

I sad dolazi do problema a to je računica, koja ide otprilike ovako, da budem iskren ne znam točan modalitet naplate usluge od strane OiV jer tu postoji nekoliko tipova, da li plaćaš samo po potrošnji el.energije, pa po broju instaliranih komada opreme, pa po broju antena, pa po veličini antene i naravno poziciji antene na stupu. Sve su to stavke koje ti određuju cijenu najma usluge, ovisno o firmi koja nudi uslugu.

Ako uzmeš za primjer jednu lokaciju na kojoj bi instalirao D-star. To ti je jedna antena i repetitor te kontroler. Kako se planira taj d-star spojiti na mrežu, onda ti treba pristup internetu koji opet košta na lokaciji ili postaviti privatni link koji opet košta i naravno to je još jedna antena, radio modem-link i kontroler.

Nadalje, na toj lokaciji vjerovatni postoji i analogni 2m repetitor i vjerovatno 70cm analogni repetitor i tu onda dodas 2 antene i 2 repetitora.
Kad to sve skupa zbrojiš, onda dobiješ 4 instalirana uređaja sa 4 antene na samo jednoj lokaciji.

Do sada to nismo plaćali pa nas nije bilo briga, međutim priča se promijenila.
Postoji li alternativa, naravno da postoji. Na tim se lokacijama može instalirati recimo Yaesu sistem koji je HRS kupio, dva komada, Fusion sistem, koji je i Mark instalirao. Takav jedan repetitor, pokriva sve ovo a i više što je navedeno gore, dakle dualband 2m/70cm analogno digitalni repetitor sa mogućnosti prijenosa data 9k6 automatskim prepoznavanjem vrste rada i most između analogno digitalnih uređaja, te mnogo drugih mogućnosti i to sve sa jednom antenom i jednim repetitorom, dakle 4 puta jeftinije što se tiče najma.

Cijena tog repetitora je stvarno niska (kvaliteta je ito takva  ;D) ali uz dodatne filtere, cirkulatore i duplexere koji su ionako potrebni, taj sustav se da podesiti da radi onako što bi se reklo "by the book".

Bilo bi dobro čuti Markova iskustva, do kuda su oni dogurali sa Fusion repetitorom i kako to radi na kraju svega, koji su problemi a koje prednosti...

Novi predsjednik neće ništa riješiti jer ta osoba nema ni znanja ni mogućnosti išta riješiti. Njegoj najuspješniji period je bio dok je obnašao dužnost UKV menadžera. Nije ništa radio pa nije uspio ništa ni pokvariti, a robot poslužitelji su (bez pogona na svinjetinu i pivčinu) držali taj dio priče. Kad se dokopao pozicije KV menadžera, onda nije imao Krešu (2HM) koji je to sve odrađivao kod UKV natjecanja i drugog Krešu (5K) koji je to odrađivao sa robotom pa je morao malo sam uprijeti i tu je bila najveća pogreška. Nismo mu smjeli dati da radi ništa i sve bi bilo OK.
I sad Mark misli da bi unaprijeđenjem na poziciju precjednika čovjek eksplodirao od ideja i realizacije. Uostalom, čuo sam ga u tom zadnjem natjecanju kao i tvojeg kolegu iz kluba koji se predstavljao na bandu kao natjecateljska policija  ;D Skoro sam pao sa stolice od smjeha kad sam to čuo, nisam mogao vjerovati, ali ipak preslušavanjem snimke bilo je natecateljska komisija.

I sad ta dvojica iz natjecateljske policije, ovaj, komisije, rade natjecanje, dijele pamet, pogotovo ovaj tvoj iz kluba a sami krše pravila. Nisu u stanju vidjeti da je preko 30% qso neispravno tj. neregularno. Najviše me nasmijao tvoj kolega iz kluba, gdje pere određenu postaju kako je potrebno svaki put ponoviti pozivnu oznaku, a to što uopće nisu razmijenili raport, to nikom ništa, samo redni broj i deri.... Zanimljiva mi je bila jedna postaja koja kroz cijeli ssb period nije izmjenila raport, samo je šibala redne brojeve....
A bilo je tu i majstora koji su zauzeli vrhunske pozicije, koji se hvale sa svim skupim mikrofonima koje posjeduju a nemaju 20 kuna za najobičniji sat, da znaju kad je period gotov, pa ih druge stanice moraju na to upozoravati. Ivo taj kontest ti je sprdačina živa, pogotovo kad "natanane" puštaš sdr snimku u slobodno vrijeme  ;D
By the way imao si odličan signal, jak i čist, nisi bio širok.

I tako to...
ma ne misliš valjda da će jedini kanditat proći na skupštini, ma nisu ljudi toliko ludi  ;D

9A3IV:
Adame, bilo bi lijepo da se držiš teme a ne raspredaš o predsjedniku i natjecanju.

Nemam pojma o D staru pa sam ove godine na jarunu otišao poslušati predavanje. Iz onoga što sam čuo odlučio sam ne nabavljati D star uređaj. Tako da je za mene to predavanje ispunilo svrhu.

Druga stvar koju sam primjetio na tom predavanju je da ga je slušalo, uključujući mene, četiri ili pet ljudi. S obzirom da je program predavanja objavljen puno prije to može značiti samo dvije stvari. Ili svi osim nas četiri ili pet znaju što je Dstar i imaju uređaje ili su odlučili ne koristiti taj način rada. Druga stvar je da to što nas je tako malo slušalo pokazatelj apsolutne nezainteresiranosti radioamatera u 9A za Dstar. pa, tako mislim da je postavljanje tih repetitora promašeno. A kako vjerujem Adamu kad kaže da je to zastarjelo onda je i sasvim bespremetno.

73 Damir

Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

Idi na punu verziju