• Welcome to Hrvatski Radioamaterski Savez.
Main Menu

9AFF aktivnosti

Autor 9A6AA, 27. Kolovoz 2010, 00:24:28

« natrag - naprijed »

0 Članovi i 1 Gost pregledava ovu temu.

9A2GA

9A2GA is a member of 9A1WFF

9A2M

Najava za sutra utorak - 07.06.2022.

Članovi Radiokluba Hrvatska Flora Fauna: 9A2MF/P, 9A3ST/P, 9A2M/P, 9A/OE7EVI, 9A/OE7MPN, 9A/OE7MPI i 9A8GHJ/P, uz pratnju članova kluba OE7XKJ, bit će aktivni iz Ornitološkog rezervata Palud-Palù - 9AFF-0046.

9A0FF/P
9AFF-0046 Specijalni ornitološki rezervat Palud-Palù
QRV 40m/20m/30m SSB/CW
Početak oko 08:00 UTC

Koristit ćemo vlastite pozivne oznake.


73 de 9A2M, Hrvoje

9A3ST

#1802
9A3ST/P u prijepodnevnim satima oko 07.00 UTC
SOTA 9A/DH-124, veze vrijede i kao CI-051 / 9AFF-0011

Nakon spuštanja sa SOTE nastavljam sa aktivacijom Otoka Lastova, CI-051 / 9AFF-0011

Isti dan u poslijepodnevnim satima, ili dan nakon toga namjeravam aktivirati Prežbu, CI-092 / 9AFF-0011

Biti ću QRV i preko satelita QO-100 sa lokatora JN82JS ,CI-092 / 9AFF-0011

Radi se o holiday-style aktivacijama te su moguće promjene u terminima. 

73 de 9A3ST

9A6TT

#1803
Molim korisnike da ne izlaze van teme.
Tema je: "9AFF aktivnosti".
73

9A6TT

9A2GA

Podsjetnik!

Originalni post od 27/08/2021

Poštovani aktivatori  9AFF zaštićenih područja!

U posljednje vrijeme su počeli pristizati dnevnici održanih veza sa 9AFF aktivacija s dosta grešaka  pa je IO HFF kluba odlučio podsjetiti na neka pravila koja se odnose na aktivacije i na slanje elektronskih logova u ADI file-u kako bi  se oni mogli dalje proslijediti u 9AFF i WWFF baze podataka.
Bez obzira s kojim logerima netko želi raditi, ili naknadno s papira prepisati veze,  potrebno je log imenovati s pozivnom oznakom s kojom se radi.
Da bi log bio spreman  za upload u 9AFF bazu podataka, treba ga imenovati na sljedeći način:

9A0XXX_9AFF-0000_YYYYMMDD,  ili
9A0XXX_P_9AFF-0000_YYYYMMDD  ili za strane pozivne oznake
9A_XX0XXX_P_9AFF-0000_YYYYMMDD

U radu kada se mijenja vrsta rada/ band, potrebno je  mijenjati  vrstu rada i band u logeru odmah  jer  se obično kasnije zaboravi kada je to bilo.
Po pitanju rada više operatora s jednom pozivnom oznakom, nama  ne predstavlja problem ako se nije izvršila promjena operatora u logeru jer ako  je odrađen dovoljan broj veza  mi možemo dodati  pozivnu oznaku prisutnoga operatora (ako je on bio evidentiran kao prisutan na toj aktivaciji)  i naravno, ako se izrazi želja za time. No, zbog uploada na WWFF bazu podataka bilo bi poželjno, pogotovo ako se želi doći i na njihovu listu aktivatora, potrebno je u logu navesti  stvarnog operatera za svaku vezu . Podsjećamo, kod nas je od ove godine također potrebno samo 44 veze za priznavanje aktivacije, naravno jedna veza po vrsti rada/ bandu.
U slučaju da aktivator ne uspije odjednom odraditi sve 44 veze, može nedostajuće veze napravitii s iste reference drugom prilikom, te onda spojiti te logove u jedan log te nam ga poslati. Ukoliko je prvi log već u 9AFF bazi podataka može poslati samo naknadni log da ga mi spojimo sa prvim i ponovo uploadamo. Na taj način će se aktivatoru priznati ta referenca.

Preporučamo  da posjetite našu web stranicu i podsjetite se na pravila:

http://www.9aff.sova-projekt.hr/Rules

Ukoliko  više aktivatora želi  na  aktivaciji raditi s više pozivnih oznaka ili svatko sa svojom osobnom, potrebno je da se onda otvori novi log, bilo u istoj DATABASE ili posebnoj, za svaku pojedinu pozivnu oznaku posebno (već kako pojedini logeri  to dozvoljavaju). Otvaranje  takvoga loga  može se napraviti za manje od pola minute i smatramo da to ne oduzima nikome previše dragocjenog vremena.
Naknadno dijeljenje jednoga loga tj. jedne pozivne oznake na više pojedinačnih  nije se pokazalo učinkovitim.
Dobivamo primjedbe da se ne upisuju  podaci za P2P veze pa korespodentima takve veze nisu onda priznate.
Ukoliko koristite log progame koji to omogućavaju,  molimo da unesete sve podatke potrebne za priznavanje P2P veze.
Dokazivanje prisustva na lokaciji  treba dokazati  sa svake reference. Ne može jedan GPS ili fotografija  dokazivati prisustvo na više referenci  pa niti u slučaju da su u neposrednoj blizini.
Na fotografiji moraju biti vidljivi svi operateri sa korištenom opremom a  koji su prijavljeni  kao aktivatori  na toj referenci.
Ne bi bilo u HAM spiritu da se lovcima ne priznaju neke veze jer nije pristigao ispravan log ili se nije dokazalo da se radilo iz zadanih granica zaštićenog područja.

Napominjemo da ćemo od 01.01.2022. godine priznavati 9AFF aktivaciju aktivatoru  (aktivatorima)  isključivo ukoliko je zadovoljio sljedeće uvjete:

1. Poslao ispravan log prema gore navedenim uputama i u skladu sa pravilima za 9AFF aktivacije
2. Poslao GPS zapis sa lokacije na kojoj se aktivirala pojedina referenca  (slika ekrana GPS uređaja, screenshot gps lokacije s gps uređaja ili gps aplikacije na mobitelu  ili slika s lokacije na kojoj  postoji GPS zapis). Preporučamo slanje GPS zapisa na slici operatera i opreme koja se mora priložiti kao dokaz (točka 3.)
3. Poslao sliku operatera koja mora biti uslikana tako da se vidi operater na lokaciji sa prepoznatljivim krajobrazom ili nekom drugom referentnom točkom s lokacije te vidljivom opremom koju je koristio (vidljiv barem primopredajnik i/ili antena).
Ukoliko je sa lokacije radilo više operatera sa istom pozivnom oznakom na slici moraju biti vidljivi svi operateri koji su u zahtjevu prijavljeni kao aktivatori sa dotične reference.
4. Korištena lokacija za rad mora biti unutar 200m zračne linije od granice zaštićenog područja. Iznimno će se priznavati aktivacije koje su rađene sa lokacije za rad udaljene  više od 200m zračne linije od granice zaštićenog područja ukoliko se pošalje objašnjenje zašto se nije moglo približiti bliže granici zaštićenog područja (npr. zabrana prilaza ili prolaza, ne postojanje prohodnih cesta, puteva ili staza, mehaničke prepreke koje onemogućavaju prilaz kao npr. ograde, rampe i slično).

Ukoliko neće biti zadovoljeni gore navedeni uvjeti log neće biti uploadan na 9AFF bazu podataka.73 de Boris 9A2GA
član IO RK HFF 9A1WFF

9A2GA is a member of 9A1WFF

9A3SM

#1805
Dobra večer Borise i ostali koji čitaju,

Zahvaljujem na PODSJETNIKU i nije loše malo se podsjetiti u vezi pravila ( osobno skoro 4 godine nisam bio na aktivaciji )ali čitajući sam naišao na jednu stvar koja mi je zapela za oko.

Napisao si jednu rečenicu koja me malo zagolicala :

Dokazivanje prisustva na lokaciji  treba dokazati  sa svake reference. Ne može jedan GPS ili fotografija  dokazivati prisustvo na više referenci  pa niti u slučaju da su u neposrednoj blizini.


Pitanje je povezano sa primjerom bez obzira na tvoju rečenicu :

Ako radim iz Medvednice sa neke od 8 brojeva Spec.šumskih rezervata, napravim slike sa GPS podacima i nakon odradjenih 50 veza taj log zatvaram i otvaram log za 9AFF-013 Park prirode Medvednica zašto te iste slike ne valjaju kao dokaz i za drugu referencu ( sav rad je iz istog geografskog područja ) zar ne ?

Moje drugo pitanje po nekoliko puta postavljano prijašnjim vodstvima :

Park prirode Medvednica je 9AFF-013 i u njenoj "utrobi " je 8 brojeva Specijalni šumski rezervata od 9AFF-085 - 9Aff-092  zašto u radu ne možemo ISTOVREMENO DAVATI 2 BROJA
npr 9AFF013/085 ?

Prijašnja objašnjenja pojedinaca su bila broj veza ili broj pozivnih oznaka koje će me raditi će biti mali .. mislim da je krivo jer ćemo dobiti manji odaziv stanica ako će me morati čekati 2 sata da završim prvu referencu pa onda pokrenem sljedeću .. mi na aktivnosti dobijemo osim što će statistika broja veza biti drugačije obračunavana .. broj veza napravljen sa aktivacije polovina na jedan broj druga na drugi i riješeno ...

Mislim da nije ništa problematično jer sam imao prilike dobiti dupli broj sa poljskih ili DL aktivacija gdje se parkovi dodiruju ili im je ista situacija kao naše Sljeme ili Medvednica

I na kraju mi se svidja ovaj kompromis oko zatvorenih ulaza rampama ili žicama da se prizna rad sa rampe a ne da se to odbija ( ili da IO mora zasjedati i odlučivati o svakoj takvoj situaciji ) skoro friška situacija sa 3PM i Cresom .. vidim da su obe reference uploudane i to me veseli ..

VY 73 de Mato - 9A3SM
9A6KX

Najava aktivacije:
01.03. 08:00 UTC 40 , 20 & 15 M 9A6SAI 9AFF-0030 Limski kanal

mnogo sreće

73 mirko 9a6kx

9A2MF

9A6SAI namjerava 10.3.2023 aktivirati SOR  "Palud-Palu" 9AFF-0046, s početkom oko 08:00 UTC!
Radit će SSB na 40, 20 i 15 m opsegu!
GL!

9A2MF

Članovi radiokluba HFF, Alex-9A6SAI, Anica-9A7YL, Branko-9A3ST i Franjo-9A2MF planiraju aktivirati SŠR ,,Motovunska šuma", 9AFF-0043  16.03.2023. Pozivne oznake će biti 9A3ST/p i 9A6SAI. Početak je planiran oko 11:00 UTC na 40, 20 i 15m SSB  i CW vrstom rada. Ususret proljeću, nadam se da se ćujemo!

9A2GA

Za one koji nisu informirani,  RK Hrvatska Flora Fauna 9A1WFF  ima novu web stranicu i nove e-mail adrese:

http://9a1wff.eu/

9a1wff@9a1wff.eu – za sve informacije i obavijesti o radu kluba

logs@9a1wff.eu – za upload logova sa 9AFF, 9A SOTA i 9AAO aktivacija

73 de Boris 9A2GA
9A2GA is a member of 9A1WFF

9A2GA

#1810
Najava mini ekspedicije na Otok Mljet 28.05.-05.06.2023.9A4MX/P i 9A2GA/P će biti QRV na KV/UKV sa slijedećih referenci:

SOTA 9A/DH-130 V.Planjak 391m JN82RS 9AFF-0004 IOTA EU-016 IOCA CI-0068 9ANP-004
SOTA 9A/DH-134 Planjak 361m JN82UQ IOTA EU-016 IOCA CI-0068
SOTA 9A/DH-133 Blatska gora 368m JN82TR IOTA EU-016 IOCA CI-0068
SOTA 9A/DH-106 Veliki grad 513m JN82SR IOTA EU-016 IOCA CI-0068
SOTA 9A/DH-135 Bandjera 348m JN82RS IOTA EU-016 IOCA CI-0068
SOTA 9A/DH-140 Bijeđ 333m JN82RS IOTA EU-016 IOCA CI-0068
9AFF-0102 Velika Dolina IOTA EU-016 IOCA CI-0068 9ANP-004
IOCA CI-0962 Otok Sv. Marija 9AFF-0004 9ANP-004

Redoslijed aktivacija ćemo odrediti po dolasku na Mljet, pratite najave i clustere.
Sa aktivnostima započinjemo 28.05.2023. navečer ili 29.05.2023. ujutro.

Ukoliko ostane vremena i snage u mišićima možda padne još koja IOCA referenca.

Nadam se da se čujemo, radujemo se svakoj vezi!

73 de Mario 9A4MX i Boris 9A2GA
9A2GA is a member of 9A1WFF

9A7PPD

Ekipa 9A1D sutra će aktivirati područje 9AFF-0119 Kanjon Zrmanje
Aktivni smo poslije 9h utc

9A2MF

Članovi radiokluba HFF,  Robi-9A8JJ, Branko- 9A3ST i Franjo-9A2MF  planiraju aktivirati znaćajni krajobraz ,,Gornji Kamenjak", 9AFF-0122  28.07.2023. Koristii će se osobne pozivne oznake.. Početak je planiran oko 06:30 UTC na 40, 20 m, SSB  i CW vrstom rada.  Nadam se da nas neće omesti kakav pljusak i da se ćujemo!

9A3ST

#1813
SJEVERNI VELEBIT
Ekipa u sastavu: 9A3DX, 9A4NA, 9A5BVT, 9A3DF i 9A3ST će u terminu od 05.08. do 07.08. boraviti na Sjevernom Velebitu.
Namjera nam je odraditi AA VHF contest (ako nam vremenski uvjeti to budu dopustili) te aktivirati 9AFF-0008 (9ANP-008), 9AFF-0018, 9AFF-0100.
Vrijeme rada će biti ovisno o vremenskim uvjetima. Najave će biti na društvenim mrežama i clusteru.

Nadam se da se čujemo.

9A2MF


Članovi radiokluba HFF,  Robi-9A8JJ i  Franjo-9A2MF  planiraju aktivirati OR  ,,Palud-Palu", 9AFF-0046  06.08.2023. Koristii će se osobne pozivne oznake.. Početak je planiran oko 06:30 UTC na 40, 20 m, SSB  i CW vrstom rada.  Nadamo se povoljnim vremenskim uslovima i  da se ćujemo!