Hrvatski Radioamaterski Savez

Ostale HAM diskusije => Radio amaterski software => Autor teme: 9A2JK - 04. Srpanj 2019, 14:39:46

Naslov: PSKReporter Viwer
Autor: 9A2JK - 04. Srpanj 2019, 14:39:46
PSKReporter Viwer je besplatna aplikacija pomoću koje vidite tko je primio
VAŠ FT8 signal i sa kojim raportom.

Program se može preuzeti sa linka:

https://www.vk4adc.com/web/software-projects/55-vk4adc-utils/185-pskreporter-viewer

Više o programu i upute u PDF-u.

73
Martin 9A2JK