Hrvatski Radioamaterski Savez

UKV aktivnosti => Repetitori => Autor teme: 9A4QV - 26. Listopad 2016, 22:10:40

Naslov: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A4QV - 26. Listopad 2016, 22:10:40
Pošto je HRVHF forum u debeloj banani postaviti ću pitanje ovdje sa nadom da ću dobiti i odgovor. Prije pitanja, "copy-paste" sa zadnjeg zapisnika 4/2016, dijela koji se tiče tematike repetitori i ostala oprema na objektima OiV.

Odluka od 21.8.2016.
Zaključno sa 21.08.2016. godine većina članova IO d
onijela je sljedeću
O D L U K U
1. Na osnovu prijedloga predsjednika HRS-a staviti
u operativnu uporabu sva četiri D-
    STAR repetitora.
2. Pristupiti nabavi potrebne opreme i pribora za i
nstalaciju D-Stara, a sukladno 
    specifikaciji g. Hess Petera (kompletiranje D-S
TAR repetitora i povezivanje D-STAR-a 
    na Internet).
3. Pristupiti izradi cjelovitog dinamičkog plana um
režavanja D-Star repetitora.
Odluka od 6.9.2016.
Prema odluci Uprave Odašiljača i veza (OiV), a u sk
ladu s važećim propisima koji se odnose
na pravne subjekte poput tvrtki, javnih ustanova, u
druga itd., ukoliko HRS želi imati
instaliranu komunikacijsku opremu i ostali pribor n
a objektima OiV-a, u obvezi je 
sklopiti ugovor sa OiV-om. U razgovoru s predsjedni
kom Uprave, a budući da smo
neprofitna organizacija, voljni su nam dati cijenu
koja bi bila znatno niža od tržišne. Ugovor
između HRS-a i OiV-a započeo bi sa 01.01.2017. godi
ne i bio bi potpisan na 5 godina.
Slijedom toga, a na prijedlog predsjednika HRS-a, I
zvršni odbor HRS-a 6.9.2016. godine
donosi sljedeću
O D L U K U
1. Da stručna služba HRS-a OiV-u dostavi pismo namj
ere o sklapanju ugovora o zakupu
prostora za postavljenu opremu i održavanje iste na
 5 godina, počevši od 01.01.2017.
godine. 
2. Obvezuju se UKV menadžer i stručna služba da, na
 osnovu pregleda stanja opreme
dobivene od strane OiV-a, uskladi stanje i predloži
 koju opremu povući a koja ostaje na
objektima.
3
3. Po utvrđenoj cijeni zakupa obvezuje se stručna s
lužba da navedeni trošak uvrsti u
financijski plan za 2017. godinu i predloži način p
rihoda za navedeni trošak.
4. Obvezuje se UKV menadžer da predloži IO koji obj
ekti su od interesa za HRS-a, a koji ne.
IO je jednoglasno verificirao sve navedene odluke.
Ad 3. Donošenje odluke o sklapanju ugovora između O
iV i HRS za opremu koja se
nalazi na njihovim objektima (prijedlog predlaže UK
V menager).
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Darko Grubi
ć, 9A6ARP
Nakon kraće rasprave IO HRS-a jednoglasno je donio
sljedeću
       O D L U K U
1. Zadužuje se UKV menadžer da do 3.10.2016. godine
 dostavi svim članovima IO točan
popis opreme Saveza koja se nalazi na objektima OiV
-a. 
2. Stručna služba HRS-a uputiti će u OiV pismo namj
ere o sklapanju ugovora između tvrtke
Odašiljači i veze d.o.o. i Hrvatskoga radioamatersk
og saveza o zakupu prostora za
postavljenu opremu i održavanje iste na 5 godina, p
očevši od 01.01.2017. godine. 


Mislim da bi bilo kulturno od strane HRS-a upoznati članove a i vlasnike pojedine opreme na navedenim objektima o kojim se objektima radi i o kojoj opremi te na kraju što ostaje a što se skida, kako se to i navodi u zapisniku.

Bilo bi još kulturnije iznijeti koja će se svota izdvojiti za 5 godišnji ugovor za korištenje lokacija ali i održavanje opreme od strane OiV. Povrh svega, iz kojih će se izvora osigurati navedeni iznosi ?

Neću ulaziti u stručnost onih koji su donijeli odluku (baš sada, nakon 8 ili  9 godina što su kupljena prva dva D-star repetitora) da se napokon napravi ono što se trebalo napraviti prije istih 8 godina, ali i "mali Ivica" ili "Robi K." znaju da je 9 godina veliki vremenski period, i po logici stvari, tehnologija ide naprijed a ta tehnologija je već zastarjela, skupa, neadekvatna. Ja uopće ne razumijem tko će danas tu opremu koristiti ? Gospodo, kad idući put pohodite sajmove tima Friedrichfaen i Pordenone, naravno na trošak HRS-a onda nemojte dijeliti letke Hrvatske turističke zajednice nego se malo tehnički prosvjetlite i pogledajte što trenutna tehnologija nudi na tržištu. D-star je pase i jedino što bi bilo pametno je prodati te repetitore (da budemo iskreni - uvaliti ih nekome). Ako malo bolje razmislim, pa ni paket mreža bazirana na megabitnim Matjaževim linkovima nam nije trajala 9 godina da bi je onako odbacili kao zastarjelu (i ja među njima) a sad želimo zadržati i financirati nešto što je par puta gore od paketa kojeg smo imali. Sa financijske strane, to je loš potez. Ja ne znam uopće tko je taj gospodin zvučnog imena koji je to specificirao, manje bitno njegovo ime, više bitno poznavanje materije. osim onih 6 ručnih D-star uređaja u Savezu, koliko ima uopće d-star uređaja u hrvarskoj, je li se navedeni gospodin to zapitao? Ako nije on, mogli ste se vi u Savezu to zapitati.

A kako izgleda D-star instalacija (jedina koja je radila od 2008) instalirana od 9A5TD i mene možete vidjeti sa slike u prilogu. Ova slika ocrtava i stanje u HRS-u. Oprema skinuta, bez da je članstvo i korisnici upoznato sa time. Slikano prije mjesec dana.

Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A3TY - 27. Listopad 2016, 09:37:42
Adame, puno toga ti pitaš. A nema sugovornika s druge strane.
Čak i da pošalješ službeni upit kao zamjenik zastupnika u Skupštini odgovore nećeš dobiti. Ne daju ih.
Imao sam skoro pa iste komentare i pitanja iako ne poznajem materiju no rekoh ako već imamo opremu nek barem bude u funkciji umjesto da leži negdje i skuplja prašinu. Nadao sam se da će savez organizirati neku grupnu nabavu vokaca po bitno povoljnijim cijenama, da će se dignuti neki cross-protokol serveri, ...
No, ništa od toga.
Ali stiže nam novi predsjednik koji će to sve sigurno riješiti dok kažeš keks. Vidiš da je i prijavljene rezultate Kupa Jadrana objavio na vrijeme, čak par sati prije isteka roka, u samo 7 dana  ;D

Ima samo jedan put kojim se stvari mogu promijeniti a to je da se skupi kritična masa zastupnika koja će glasno i jasno reći NE ovakvom načinu rada. Možda kad klubovi s puno mladih u svojim redovima počnu delegirati te mlade kao zastupnike ?!? Od "staraca" je teško očekivati neku promjenu. Odavno su usnuli zimski san. Vjerujem da će se tada i stručnjaci poput tebe rado uključiti u planiranje i realizaciju.
 
Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A8A - 27. Listopad 2016, 14:35:25
Ali stiže nam novi predsjednik koji će to sve sigurno riješiti dok kažeš keks. Vidiš da je i prijavljene rezultate Kupa Jadrana objavio na vrijeme, čak par sati prije isteka roka, u samo 7 dana  ;D

Za ovo mogu samo da ti dam : ...hmm..ne radi/nema "palac gore" ??

Jest da sam izvan teme ali mozda on bude odlican predsjednik?
Treba mu dati da proba pa ako nebude dobro onda pa-pa..hi

73
Mark
Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A4QV - 27. Listopad 2016, 16:24:06
Ivo, i ja sam mišljenja da je opremu bolje instalirati nego da skuplja prašinu, ali okolnosti su se sada promijenile. Naime, desilo se ono što se moglo i očekivati, jer je to normalan slijed događaja, da nam OiV naplati svoje usluge, što je sasvom normalno. Još smo dobro i prošli ako su odličili ponuditi nam niže cijene od onih komercijalnih.

I sad dolazi do problema a to je računica, koja ide otprilike ovako, da budem iskren ne znam točan modalitet naplate usluge od strane OiV jer tu postoji nekoliko tipova, da li plaćaš samo po potrošnji el.energije, pa po broju instaliranih komada opreme, pa po broju antena, pa po veličini antene i naravno poziciji antene na stupu. Sve su to stavke koje ti određuju cijenu najma usluge, ovisno o firmi koja nudi uslugu.

Ako uzmeš za primjer jednu lokaciju na kojoj bi instalirao D-star. To ti je jedna antena i repetitor te kontroler. Kako se planira taj d-star spojiti na mrežu, onda ti treba pristup internetu koji opet košta na lokaciji ili postaviti privatni link koji opet košta i naravno to je još jedna antena, radio modem-link i kontroler.

Nadalje, na toj lokaciji vjerovatni postoji i analogni 2m repetitor i vjerovatno 70cm analogni repetitor i tu onda dodas 2 antene i 2 repetitora.
Kad to sve skupa zbrojiš, onda dobiješ 4 instalirana uređaja sa 4 antene na samo jednoj lokaciji.

Do sada to nismo plaćali pa nas nije bilo briga, međutim priča se promijenila.
Postoji li alternativa, naravno da postoji. Na tim se lokacijama može instalirati recimo Yaesu sistem koji je HRS kupio, dva komada, Fusion sistem, koji je i Mark instalirao. Takav jedan repetitor, pokriva sve ovo a i više što je navedeno gore, dakle dualband 2m/70cm analogno digitalni repetitor sa mogućnosti prijenosa data 9k6 automatskim prepoznavanjem vrste rada i most između analogno digitalnih uređaja, te mnogo drugih mogućnosti i to sve sa jednom antenom i jednim repetitorom, dakle 4 puta jeftinije što se tiče najma.

Cijena tog repetitora je stvarno niska (kvaliteta je ito takva  ;D) ali uz dodatne filtere, cirkulatore i duplexere koji su ionako potrebni, taj sustav se da podesiti da radi onako što bi se reklo "by the book".

Bilo bi dobro čuti Markova iskustva, do kuda su oni dogurali sa Fusion repetitorom i kako to radi na kraju svega, koji su problemi a koje prednosti...

Novi predsjednik neće ništa riješiti jer ta osoba nema ni znanja ni mogućnosti išta riješiti. Njegoj najuspješniji period je bio dok je obnašao dužnost UKV menadžera. Nije ništa radio pa nije uspio ništa ni pokvariti, a robot poslužitelji su (bez pogona na svinjetinu i pivčinu) držali taj dio priče. Kad se dokopao pozicije KV menadžera, onda nije imao Krešu (2HM) koji je to sve odrađivao kod UKV natjecanja i drugog Krešu (5K) koji je to odrađivao sa robotom pa je morao malo sam uprijeti i tu je bila najveća pogreška. Nismo mu smjeli dati da radi ništa i sve bi bilo OK.
I sad Mark misli da bi unaprijeđenjem na poziciju precjednika čovjek eksplodirao od ideja i realizacije. Uostalom, čuo sam ga u tom zadnjem natjecanju kao i tvojeg kolegu iz kluba koji se predstavljao na bandu kao natjecateljska policija  ;D Skoro sam pao sa stolice od smjeha kad sam to čuo, nisam mogao vjerovati, ali ipak preslušavanjem snimke bilo je natecateljska komisija.

I sad ta dvojica iz natjecateljske policije, ovaj, komisije, rade natjecanje, dijele pamet, pogotovo ovaj tvoj iz kluba a sami krše pravila. Nisu u stanju vidjeti da je preko 30% qso neispravno tj. neregularno. Najviše me nasmijao tvoj kolega iz kluba, gdje pere određenu postaju kako je potrebno svaki put ponoviti pozivnu oznaku, a to što uopće nisu razmijenili raport, to nikom ništa, samo redni broj i deri.... Zanimljiva mi je bila jedna postaja koja kroz cijeli ssb period nije izmjenila raport, samo je šibala redne brojeve....
A bilo je tu i majstora koji su zauzeli vrhunske pozicije, koji se hvale sa svim skupim mikrofonima koje posjeduju a nemaju 20 kuna za najobičniji sat, da znaju kad je period gotov, pa ih druge stanice moraju na to upozoravati. Ivo taj kontest ti je sprdačina živa, pogotovo kad "natanane" puštaš sdr snimku u slobodno vrijeme  ;D
By the way imao si odličan signal, jak i čist, nisi bio širok.

I tako to...
ma ne misliš valjda da će jedini kanditat proći na skupštini, ma nisu ljudi toliko ludi  ;D
Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A3IV - 27. Listopad 2016, 17:23:04
Adame, bilo bi lijepo da se držiš teme a ne raspredaš o predsjedniku i natjecanju.

Nemam pojma o D staru pa sam ove godine na jarunu otišao poslušati predavanje. Iz onoga što sam čuo odlučio sam ne nabavljati D star uređaj. Tako da je za mene to predavanje ispunilo svrhu.

Druga stvar koju sam primjetio na tom predavanju je da ga je slušalo, uključujući mene, četiri ili pet ljudi. S obzirom da je program predavanja objavljen puno prije to može značiti samo dvije stvari. Ili svi osim nas četiri ili pet znaju što je Dstar i imaju uređaje ili su odlučili ne koristiti taj način rada. Druga stvar je da to što nas je tako malo slušalo pokazatelj apsolutne nezainteresiranosti radioamatera u 9A za Dstar. pa, tako mislim da je postavljanje tih repetitora promašeno. A kako vjerujem Adamu kad kaže da je to zastarjelo onda je i sasvim bespremetno.

73 Damir
Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A5TD - 10. Listopad 2017, 18:40:33
Dakle ovako, da ne dužim previše no vidim da ne postoji interes da se updejata tema po pitanju D-stara pa samo da napišem par redova.

U zadnja 3 mjeseca pušteni su u rad D-Star repetitori na Krndiji, Braču i Učku, zapravo JEDINI D-star repetior koji je IKADA bio u funkciji odmah po nabavci opreme u HRS-u bio je D-star Učka, zašto su ostali skupljali prašinu tolike godine, 8-godina da budemo precizni je prošlo od kada je u rad pušten D-star na Učki,  zbog čega ostali nisu montirani tj. tko nije obavio svoj dio posla oko plana izgradnje mreže, povezivanja i slično valjda ima ime i prezime !

Repetitore je postavila ekipa iz RK Zagreb ,  http://www.rkz.hr/, da budemo precizni na Učki su dodali samo novi kontroler jer je sve ostalo bilo u radu do trenutka demontaže neposredno prije Hamfesta ove godine. Sa novim kontrolerom D-star je u sustavu EU D-star repetitora i konačno je umrežen  :)

U svakom slučaju bolje da je oprema montirana i u radu ali montirati nešto što se pokazalo PRE-skupo, nepraktično a sada već i zastarjelo pošto su se korisnici okrenuli novim tehnologijama otvara neka dodatna pitanja na koja trenutno nemam odgovore, no čim doznam detalje napišem još koji redak koji bi mogao biti jako zanimljiv, da li D-star sustav treba biti dio SRVKS ili RMZO ili nešto treće pitanja su na koja bi netko iz HRS-a trebao dati odgovore.

Ekipu koja si je dala truda treba pohvaliti, očito je da nisu oni sada ne bi nitko drugi nikada.


Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A7BCP - 04. Veljača 2018, 10:33:51
 9A0DST  D-Star repetitor je imao zadnje "opaljenje"   2017-12-31 u 23:03:23 , uopće se ne koristi . Redovito pratim stanje  i rabljen je od montiranja sve skupa 3 ili 4 puta uglavnom počasni plotuni . Izgledno je da će do kraja svog životnog vijeka doživjeti desetak upotreba . Može li se konvertirati u multi sistem ?
Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A5ST - 04. Veljača 2018, 17:29:05
Jedna od "pametnijih" ulaganja novaca u povjesti HRSa.

73 de 9A5ST

Zeky
Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A4QV - 04. Veljača 2018, 23:17:05
Ne treba nam Nostradamus ni Baba Vanga. To što se dešava smo davno predvidjeli.
Ali netko se trebao uslikati sa D-star majicom i zalijepiti fotke na web.

Da vam kažem kako je stanje D-stara na Učki. Prije neki dan me nazvao jedan prijetelj radioamater iz Istre koji mi govori da je nabavio uređaj koji ima D-star.
Od monitoriranja i pozivanja preko Učke, jedini korespodent je sat, tj. točno vrijeme koje se oglasi svakih 15 minuta :-)
Pitam ga jesi se zakačio na D-star u Zagrebu? Kaze mi, propuh i tamo  ;D

I šta sad? Lova je utučena, kosnika nema. Evo mogu se kladiti da će jednom kad se odluči ugasiti taj D-star u 9A razlog biti upravo u neaktivnosti.
Dakle neće biti kriv onaj koji je postavio repetitore koji su pase nego vi koji ih niste koristili.
I onda će možda doći na ideju da postave DMR repetitore, koji će također za 5 godina vjerovatmo biti pase i tako naprijed... kaskati za normalnom logikom.

Na kraju neće ostati ništa od te radioamaterske "magistralne" mreže. Možda ostanu samo one  majice D-star (ako su napravljene od pamuka made in India)

 ;D
Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A3IV - 05. Veljača 2018, 16:21:26
Moram priznati da nikako nemogu shvatiti što se ovom temom želi reći. Postoje na forumu ljudi koji su pljuvali po HRS-u jer nije postavio DSTAR. I gdje su oni sada?????? Zašto ne koriste repetitore kad se toliko kleli u digitalizaciju?

Meni se čini da je to bilo samo zato da se može prigovarati.

Ako je netko toliko vrijedan neka pročita stare postove na kojima se prigovara i upita te radioamatere zašto njih nema. Nisu kupili uređaje? pa što onda pričaju????? neka šute

Svatko pametan (pa čak i ja :)) je mogao predpostaviti da će tako biti. Nema prometa ni na analognim repetitorima pa koliko će biti prometa na digitalnim???????

Umjesto prigovaranja i pljuvanja, umjesto nekih nebuloznih prijedloga kao što je bio da HRS financira satelit i da će to pomoći bolje da šute ako se nema što pametno reći.

Pa ću i ja poslušati svoj savjet i zašutiti :)))

73 Damir

Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A3TY - 06. Veljača 2018, 09:40:39
Demire, problemi u društvu, pa tako i u HRSu neće nestati ako ih samo guramo pod tepih. Šutnja ponekad NIJE zlato.

Zar nije normalno da ljudi postavljaju pitanje zašto neki skupo plaćeni uređaj nije stavljen u funckiju? Zar nije normalno i da ljudi postavljaju pitanje zašto se na nekom objektu plaća x kuna za smještaj neke opreme koju nitko ne koristi? Zar nije normalno da ljudi predlažu promjene? Po meni jest. Normalno je i da postoje različiti interesi. Npr, znam da bi mom klubu koristila paketna mreža da se možemo zakačiti na dx cluster ali da od d-star repetitora nemamo apsolutno ništa jer nitko, ama baš nitko, na ovom području nema d-star uređaj niti dovoljno love da ga kupi. O tome sam pisao a i predlagao da savez pokuša organizirati neku povoljnu nabavku uređaja jer ljudi i klubovi to očito neće napraviti pod uobičajenim uvjetima. Normalno da je protokom vremena i ta ideja postala besmislena. Jednostavno se uz ovakav napredak tehnologije ne isplati.

Bilo bi interesantno saznati koja je bila misao vodilja da se ovi stari uređaji stave u funkciju nakon toliko godina (umjesto da se npr. pokušaju prodati - čitaj: nekom uvaliti) unatoč činjenici da, kako i ti kažeš : Svatko pametan (pa čak i ja :)) je mogao predpostaviti da će tako biti. Ja mislim da je to samo zato da bi se moglo reći - eto, u programu sam naveo da ću raditi na unaprijeđenju repetitorske mreže i to sam napravio. Nitko ne može reći da kad na nekoj čuki nema repetitora i netko postavi d-star repetitor to nije unaprijeđenje, zar ne?!

A ako nitko ne postavi pitanje zašto je npr. repetitor s Mihovila (kod Zadra) skinut radi popravka i nikad nije vraćen iako je to bio glavni repetitor za područje zadarskog akvatorija i priobalja onda će još ispasti da cveta cveće u naše preduzeće .

Zbog svega navedenoga ne mogu se složiti s tobom da prigovaranje nije pametno i da bi trebali zašutiti.

Umjesto prigovaranja i pljuvanja, umjesto nekih nebuloznih prijedloga kao što je bio da HRS financira satelit i da će to pomoći bolje da šute ako se nema što pametno reći.

U jednom trenutku nešto "nebulozno" (npr. bežične komunikacije u doba Tesle) postanu nešto jako pametno i korisno zato mislim da treba biti barem malo samokritičan i prihvatiti da nešto ne shvaćamo ili ne možemo pojmiti ali da to ne mora nužno zbog toga biti nebulozno.
Naravno, druga strana bi trebala argumentirati i elaborirati svoje stavove i ideje da bi nam pokušala pomoći u shvaćanju. Dakle, potreban je dijalog i normalna komunikacija između dvije strane. Po mom viđenju stvari HRS se otuđio i ne želi niti korektno informirati svoje članstvo niti obrazlagati svoje poteze. Dokaz u prilog tome je i obećanje predsjednika u njegovom izbornom programu da će na ovom forumu otvoriti prostor na kojem će se moći dobivati službeni odgovori na postavljena pitanja ali unatoč činjenici da se to može realizirati bez iti jedne utrošene lipe u roku od 5 minuta od toga nema ništa a prošlo je skoro godinu i po dana.

Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A4DC - 10. Veljača 2018, 13:32:09
Ivo 9a3ty,susjed pse ne se ljutit,al nisi fer. Dobro ti je poznato koliko smo zivaca,slobodnog vrimena,love (trajekat,gorivo za kamion isl) Marijan 9a6cm i ja potrosili 2016-e pokusavajuc pustit u pogon yaesu dstar repetitor na Mihovilu al glede PRLJAVOSTI RF SPEKTRA jednostavno nije islo! Ok,ni Marijan ni ja nismo tipovi od FMa al kako moj QRL 700m zracne linije od Mihovila,to mi nije bio problem (2h hoda s ft817 i alatom uzbrdo-nizbrdo za nas 50+ god nije problem,zar ne?)
ukv mngr je dobivao snimak spektra svaki put.znas vrlo dobro jer sam tebe i Franka 9a7jcy "pilao" da se cujemo isl.
Ive,nisi sve rekao,iako si u pravu.
Vy 73 to all
de 9a4dc
Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A3TY - 10. Veljača 2018, 20:37:01
Damire, 9A4DC, svaka vama čast na trudu i dobroj volji. Kamo sreće da ima više takvih.
No i dalje stoji činjenica da na našem području već godinama nema funkcionalnog repetitora koji bi ljudi mogli koristiti.
Bilo bi fer da se barem kaže gdje je završio duplekser, ako ništa drugo. Ko fol je uzet na servis iako je trebalo samo zamijeniti kabele i T-članove.
No, eto, za nagradu smo dobili D-Star na Ćelavcu. Bar tako kažu. Ne znam nikoga tko je održao vezu preko njega. Nek se javi tko je  ;D
   
Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A7BCP - 28. Rujan 2019, 11:41:29
Evo vidim da su svi D-starovi skinuti  https://hrvhf.net/index.php/repetitori .
Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A5BWT - 30. Rujan 2019, 09:36:55
Prije tjedan-dva sam pokušavao doći do nekog d-stara da probam prvii put jer ne znam ni namjestiti. Očito uzalud. To je, kao, trajno?
Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A3EJJ - 07. Listopad 2019, 15:26:13
Što je sa d-star repetitorima, skinuti su trajno ili ?????
Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A5CAN - 07. Listopad 2019, 22:11:19
U kratko, jesu (s OIV lokacija). Neslužbena informacija je da će biti postavljeni ako se nađu lokacije (recimo da to klubovi preuzmu na sebe). Pa tko voli nek izvoli, mada je moje osobno mišljenje da je to definitivno promašena investicija. Budimo realni, DMR uređaji su puno povoljniji, dostupniji i jednostaviji za korištenje nego D-Star.
Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A4CD - 08. Listopad 2019, 00:13:13

Ne znam jesu li svi D-Star repetitori ugašeni/skinuti ali činjenica je da niti jedan nije Online. Za info, u Zagrebu radi D-Star 9A0DZG na 70cm.
Tehnologija koju je Japanski JARL razvio kasnih 1990'tih još uvijek ima primjenu u mnogim zemljama kao i među glavnim proizvođačima RA uređaja kao što su
Icom i Kenwood. Yaesu je tu naravno s C4FM koji je iako najnoviji ipak došao malo prekasno u moru već raznih Digitalnih standarada.
Kod nas se prvenstveno gleda cijena pa je sukladno tome i kvaliteta.
A o mentalnom sklopu neću ni pisati, zato postoji RV60(R6).

73's
Igor
9A4CD

 
Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A5TD - 08. Listopad 2019, 09:27:23
Mislim da je svatko sa dva zrna soli u glavi mogao znati da tehnologija koja pripada samo jednom brandu ne moze proci, osim toga tu se pojavljuju jos i autorska prava, licence za codec i tako redom. PRE skupa oprema koja u pravilu ne nudi nista revolucionarno u odnosu na analogiju. D-star je PRESKUP za HRS na godisnjem nivou pogotovu ako se racuna stvarni broj korisnika .... Osim toga od samog pocetka projekat je TRALJAV, da sada ne ulazim u detalje !!!
Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A5CAN - 08. Listopad 2019, 11:45:18
Opće je poznato da skupo ne mora biti nužno i kvalitetno ali dobro. Svatko ima neke svoje želje i mogućnosti. Isto tako se treba staviti u poziciju nekih novih operatora koji nisu financijski podfutrani da bi si mogli priuštiti YSF ili D-Star koji košta 500EUR kad za 500/1000Kn ima sasvim solidan DMR uređaj koji je zamisli kompatibilan sa mototrbo sustavom (niti ti uređaji nisu tako skupi). Automatski dolazi do većeg broja korisnika, koliko znam na D-star mreži kod nas broj korisnika stagnira ili opada ;D Tu se još postavlja pitanje, je li možda neki žele imati privatnu ham mrežu pa forsiraju D-star? U tom slučaju možete razgovarati i preko GSM-a. A što se tiče šestice to je slučaj za sebe i ne treba trošit vrijeme na to.
Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A7BCP - 08. Listopad 2019, 16:40:33
Pozz , ma nije to baš tako C4FM je nov 1260 kun u Mediagloba , nema kemijanja , kupi-pali-vozi. AM airband + VHF/UHF FM + C4FM.
Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A4CD - 08. Listopad 2019, 20:39:57
Ukratko, činjenice i istraživanje, D-Star nije tehnologija koja pripada samo jednom brendu nego postoje i drugi proizvođači koji nude D-Star uređaje.
D-Star je osim DV integrirao još dva servisa koja su nekada kao i danas vrlo jaka u radioamaterizmu a to su EchoLink i APRS.
Europa je htjela biti nezavisna u digitalnom svijetu zato i postoji EU portal na  http://xreflector.net/ s EU administratorima i serverima.
Odnos D-Star i HRS neću komentirati ali ono što sigurno nedostaje je vizija i misija odnosno strategija razvoja digitalnih modulacija na RA frekvencijama u Hrvatskoj.
Bez obzira na sve, Japancima skidam kapu jer kad nacionalni savez JARL stoji iza nečega onda sam siguran da je to rađeno u najboljoj vjeri iako je to bilo i rađeno prije 20 godina.
Što se tiče digitalnih standarda za radioamatere postoje trenutno samo dva sustava i to su D-STAR i C4FM.
Cijene su kao što je i Saša napisao u rasponu 200-300 EUR.
Slažem se Nikola s tobom što se tiče zatvorene grupe 219 na D-Staru ali to ide na odgovornost Administratoru sustava a ne D-Staru.

73's
Igor
9A4CD
Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A7KXP - 11. Listopad 2019, 11:43:37
Mislim da je svatko sa dva zrna soli u glavi mogao znati da tehnologija koja pripada samo jednom brandu ne moze proci, osim toga tu se pojavljuju jos i autorska prava, licence za codec i tako redom. PRE skupa oprema koja u pravilu ne nudi nista revolucionarno u odnosu na analogiju. D-star je PRESKUP za HRS na godisnjem nivou pogotovu ako se racuna stvarni broj korisnika .... Osim toga od samog pocetka projekat je TRALJAV, da sada ne ulazim u detalje !!!


Točno u bit.

Mogao se sistem doraditi sa multimode načinom rada i na taj način omogućiti dmr i c4fm,a internet se mogao riješiti linkanjem interneta sa lokacijom radiokluba koji je na tom području aktivan ili pomoću Hamneta.

Pozz , ma nije to baš tako C4FM je nov 1260 kun u Mediagloba , nema kemijanja , kupi-pali-vozi. AM airband + VHF/UHF FM + C4FM.

Istina.Ja kao korisnik c4fm uređaja dolazim pak u koaliziju sa administratorima lokalnih dmr repetitora jer se ne želi otvoriti c4fm u postavkama.

I taj problem če se uskoro riješiti  s obzirom da postoji Infrastuktura od APRS-a koja se može doradaiti i iskoristiti za razvoj C4FM.

73
Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A7BCP - 11. Listopad 2019, 22:42:12
Citat:
Istina.Ja kao korisnik c4fm uređaja dolazim pak u koaliziju sa administratorima lokalnih dmr repetitora jer se ne želi otvoriti c4fm u postavkama.

Ali je moguće otvorit i C4FM na postojećim DMR repetitorima ? Mislim uglavnom su se stavljali oni Yaesu jeftini repetitori oni to već imaju u sebi . U ST ima 10-tak  C4FM postaja i jedan imaoc vokca d-star kojeg već dugo oglašava na njuškalu.
Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A6NVI - 13. Listopad 2019, 22:14:47
Od prije tjedan dana aktivan je MMDVM repetitor na Hvaru i trenutno je u testnom radu.
Frekvencija je 438.350 -7.6.
DMR smo isprobali na njemu i to radi ok i spojen je u DMR Brandmeister mrežu.
S obzirom na raspravu ovdje maloprije sam se spojio na njega i upalio DSTAR i C4FM modove.
DSTAR i C4FM za sad nisu spojeni mrežno dalje no lokalno bi trebali raditi.
E sad, C4FM ima dva načina rada koju mmdvm zna, normalno i low deviation.
S obzirom da ne posjedujem C4FM stanicu ove opcije nisam nikada mogao isprobati.
Probajte da li prolazite kroz repetitor i bilo bi dobro ovdje javiti feedback.

Što se tiče ostalih mmdvm repetitora c4fm je malo problematičan iz razloga što bi trebao raditi ispravno na mmdvmu samo ako je TX output modema podešen na manje od 50% što prije nisam znao pa sam sve prije štelao iznad 50%.
Za sve takve je onda potrebna fizička intervencija.

Osim Hvara upalio sam sada za test DSTAR i C4FM i na Kalniku pa se može probati.

73
Igor
9A6NVI

(http://[sub][/sub])
Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A7BCP - 14. Listopad 2019, 01:33:01
Super probat ćemo sutra i dati raport :)
Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A3DZK - 14. Listopad 2019, 12:11:28
Hvala, super da radi i c4fm jer koliko znan od sve 3 digitalne modulacije u Splitu nas je najvise na c4fm
Lokacija ocito nije dobro otvorena prema st, probao sam sa Ciova s mobilke i ne ide analogija. Sad sam na Solti poslom iz ruke ne ide.
Probam ovih dana c4fm kad budem u dometu.
9A6NVI, ako moze broj mobitela na PM imam nekoliko pitanja iz prve ruke vezano za MMDVM
hvala, pozz
Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A6NVI - 14. Listopad 2019, 13:26:56
Analogija ni ne bi trebala ići, to je samo digitalni repetitor  ;)
Budem upalio "low deviation mode" za C4FM jer mislim da nije dobar ovaj full mode a onda će trebati opet testirati.
Na C4FM stanicama treba koristiti DN mode a možda i u setupu upaliti "Half deviation" ukoliko postoji jer nije na svim C4FM uređajima jednako.
Mob je 0959000162 pa se slobodno javi.

Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A7KXP - 09. Studeni 2019, 16:01:20
Pozdrav.

Na svojoj APRS lokaciji na JN85DU34MT okolica Zagreba,asl 200m asl. Aktivirao sam hotspot- most C4FM na DMR grupu 219.Frekvencija 144.8625 Mhz.

Upotrebom wires X tipke moguće je "šetati" po DMR grupama,a tipkom band prebaciti na C4FM grupe.(Ft-2D)

D-Star je aktiviran na DCS 002 R ,


Setting   Value
RPT1 Callsign:   9A7KXP C
RPT2 Callsign:   9A7KXP G
-DUP 0.00 Mhz

 DMR ulaz je isključen.

Ako će biti potrebe,aktivirati ću još jedan na svojoj APRS lokaciji u Zagrebu.

Tko može neka isproba.

73 Hristo

Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A6NDD - 10. Studeni 2019, 16:00:53
Hristo je legenda i primjer kako treba rješavati stvari u privatnom aražmanu, a ne čekati i moliti da se smiluje Savez, manager ili netko treći... Bilo bi lijepo kada bi Savez podržao ovakve privatne inicijative i barem pomogao oko računa za struju... ali i bez Saveza se može i Hristo je za to primjer!
Svaka čast kolegi na aktivnostima!

73

Naslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A4CD - 10. Studeni 2019, 21:55:55
......D-Star je aktiviran na DCS 002 R ,ali nemam ga sa čime isprobati,ali vidim kompjuterski da radi......

Testiran je D-STAR i radi od prve.

Hvala Hristo na angažmanu i trudu!


73's
Igor
9A4CDNaslov: Odg: D-STAR repetitori - lokacije, instalacija
Autor: 9A3EJJ - 01. Prosinac 2019, 13:09:29
DSC002R se može linkat iz Italije, svaka čast na trudu.
Veselim se budućim qso-ima.

73
9A3EJJ