Skip to main content

Na 9A KV robotu svi sudionici Croatian  CW Contesta  2018 mogu skinuti svoje diplome u .jpg formatu. Diplome se nalaze na linku pod slovom D uz vašu pozivnu oznaku

73 de Zlatko, 9A2EU