Državno ARG i novi suci

Izvršni odbor HRS-a donio je odluku da organizator ovogodišnjeg Državnog ARG prvenstva bude RK Ozalj.

U nove nacionalne ARG suce promoviraju se Krunoslav Stupić 9A3SK te Ivan Živčić 9A2ZI.