Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić za 2016. godinu – prijedlozi kandidata

Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vrančić (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) raspisalo je JAVNI NATJEČAJ za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić za 2016. godinu. Javni raspis otvoren je do 7. prosinca 2017. godine.

Hrvatski radioamaterski savez poziva sve udruge i članove da Izvršnom odboru HRS-a predlože kandidate za dodjelu:
– Nagrade tehničke kulture Faust Vrančić za životno djelo
– Godišnje nagrade tehničke kulture Faust Vrančić za 2016. godinu

Prijedlog se podnosi na obrascu koji sadrži upute o prilozima koje treba dostaviti uz prijedlog. Svoje prijedloge za dobitnike Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić za 2016. godinu trebate dostaviti u Stručnu službu HRS-a najkasnije do petka, 1. prosinca 2017. godine.