Diploma 9A lokatori

​Na inicijativu RK “Opatija” i prijedlog menadžera za diplome, IO HRS-a usvojio je novi Pravinika za dodjelu diplome 9A lokatora.

Prema novom pravilniku, 9A radioamaterskoj postaji koja radi iz određenog 9A lokatora taj se lokator priznaje kao odrađen.

Radioamaterskoj postaji koja radi iz portabla iz nekog 9A lokatora, lokator će biti priznat kao odrađen uz predočenje dokaza navedenim u novom pravilniku.

Do promijene pravilnika je došlo zbog lokatora JN72, JN84 i JN94 iz kojih nema redovne aktivnosti i moguće ih je odraditi samo ako se neka radioamaterska postaja odlući za portabla rad s području ta tri lokatora.

Starim pravilnikom radioamaterske postaje, koje su se odlučile uložiti svoje vrijeme, trud i materijalna sredstva za aktivnosti iz nekog 9A lokatore, bile su zakinute nepriznavanjem lokatora odrađenim.

Novim pravilnikom ovaj propust je ispravljen.

Menadžer za diplome

Nenad Rotter, 9A5N