Skip to main content

Dan radija – Radioklub Pazin

Najmlađi amateri Radiokluba Pazin 9A1CEI – Matej 9A3AAX, Mihael 9A3ACZ i Erik 9A3AGS, obilježili su Svjetski dan radija uz podršku voditelja Mirka 9A6KX prvom aktivacijom prigodne pozivne oznake 9A50RKP kojom obilježavaju 50 godina rada Radiokluba Pazin.

Radeći na 40m s lokacije 9A1P ostvarili su simboličkih 50 veza fonijom, a aktivnosti s prigodnom pozivnom oznakom planiraju nastaviti do kraja godine.

Tekst i slike: Mirko 9A6KX