Skip to main content

Nakon što je 25.09.2016. godine stavljen u uporabu D-STAR 9A0DZG, koji je postavljen iznad Zagreba, u OiV objektu na Sljemenu, 22.06.2017. proradio je i 9A0DZD koji je instaliran na Ćelavcu, također u OiV objektu. Instalaciju su obavili Johann 9A5DW i Boris 9A9BM.
Tijekom idućeg tjedna proraditi će i 9A0DOS na Kapovcu, Papuk a tijekom ovog mjeseca i 9A0DRI na Učki. U rujnu se planira postavljanje D-STAR, 9A0DST na Vidovoj Gori, Brač.
Svi D-STAR repetitori opremljeni su ICOM uređajima ID-RP 4000 V + kontroler ID-RP 2C + Raspberry. Software podršku daje nam Peter Ess DJ7MJ a u cjelokupnom projektu oživljavanja D-STAR mreže u 9A sudjeluju: Boris 9A2JY, Johann 9A5DW/DL5DW, Ivica 9A0W, Zdravko 9A6T, Zdenko 9A2HI, Boris 9A9BM, Ivica 9A7R i Damir 9A5TD.
O D-STAR-u danas i sutra, bilo je govora i na ovogodišnjem Zagreb Radio Festu na Jarunu. Uskoro sa novim D-STAR novostima…..
(Boris 9A2JY)