Skip to main content

Hrvatski radioamterski savez izradio je anketu za radioklubove. Anketa ima za cilj prikupljanje podataka poradi boljeg organiziranja rada Saveza, pripreme za pisanje strateških dokumenta iz područja radioklomunikacija kao i pripreme za buduće projekte HRS-a.

Anketa se može popuniti na računalu bilo s kojim PDF readerom (npr. uobičajeni Adobe Reader) i snimiti te poslati u HRS kao PDF datoteku e-poštom.

Anketa se može ispuniti rukom i poslati skenirano e – poštom ili običnom poštom na adresu Saveza do 1.rujna 2017. godine.