Skip to main content

Kako je do 1. rujna u ured HRS-a pristiglo svega 10-ak popunjenih anketa podsjećamo sve predstavnike radioklubova da još jednom pročitaju informaciju o anketi te da popunjenu anketu dostave u ured HRS-a do 15. rujna 2017. godine.

Hvala!