Aktivnosti povodom Svjetskog dana radioamatera

Povodom 18. travnja, Svjetskog dana radioamatera, biti će aktivne
slijedeće prigodne pozivne oznake:

Bahrein A91WARD
Kanada VA2RAC, VA3RAC, VE1RAC, VE4RAC, VE5RAC, VE6RAC,
VE7RAC, VE8RAC, VE9RAC, VO1RAC, VO2RAC, VY0RAC,
VY1RAC, VY2RAC
Hrvatska 9A22WARD
Danska 5P0WARD
Francuska TM97WARD
Njemačka DA22WARD
Indonezija 8D97WARD
Nizozemska PA22WARD
Rumunjska YO22WARD
Saudijska Arabija HZ1WARD
Španjolska EH4WRD
Švicarska HB9WARD
Ujedinjeni Arapski Emirati A60WARD