Skip to main content

U sklopu akcije Hrvatska volontira te Dana otvorenih vrata udruga, Hrvatski radioamaterski savez je 25. svibnja, u dvorištu Dalmatinske 12, proveo aktivnosti:

  • Pronađi lisicu
  • DMR – Digital Voice Hot Spot i
  • SOS radiokomunikacije.

Više o provedenim aktivnostima, u kojima je sudjelovalo petnaestak radioamatera, pročitajte u Izvješću HRS-a.