9A6SLX Mario Fornažar – SK

Početkom veljače 2022., u 67-oj godini života, napustio nas je Mario Fornažar 9A6SLX.
Bio je član radiokluba ”Arena-Pula”, u kojem je obnašao i dužnost predsjednika kluba.

Posljednji 73!