Skip to main content

9A6RTO Ivan Kontušić (Perfa) – SK

By 13.09.2023.21 rujna, 2023SK - posljednji 73!

12.9.2023. preminuo je Ivan Kontušić (Perfa) 9A6RTO.

Bio je član RK Zagreb, ali je radi bolesti sve manje obilazio klub i sve manje se bavio radioamaterizmom. Njegov najznačajniji doprinos radioamaterskoj organizaciji bile su aktivnosti oko packet radija. Bio je angažiran doba prvih analognih repetitora, a izradio je i puno raznih elektroničkih mjernih sklopova.

Posljednji ispraćaj će biti 15.9.2023. u 12 sati na Mirogoju-Krematorij.