Skip to main content

9A6AA, Emir Mahmutović

By 17.11.2020.SK - posljednji 73!

Dana 13. studenog 2020. od posljedica bolesti uzrokovane virusom COVID-19 preminuo je Emir Mahmutović, 9A6AA, predsjednik i osnivač Radiokluba Hrvatska flora i fauna.